Flera centrala system och tjänster är nu åter igång – några återstår

Ett planerat elarbete av Akademiska hus orsakade driftstörning för ett flertal centrala system och tjänster. Det gjorde att ett antal system stängdes ner okontrollerat och har behövt ses över och startas om under kontrollerade former.

Alla system och tjänster är på väg att startas upp och kommer bli tillgängliga allt eftersom. Exempelvis är umu.se, intranätet Aurora (ej samarbetsytorna) och Skype för företag åter igång, men kan ha vissa driftstörningar under dagen.

Det kan hända att ITS behöver vidta åtgärder under dagen som kan innebära tillfälliga driftstörningar i enstaka system. Mer information kommer under dagen.

Fortsatt driftstörning i centrala system och tjänster

Vi har just nu en driftstörning i ett flertal centrala system och tjänster. Det innebär att det är svårt att nå umu.se, intranätet Aurora, Skype för företag mm.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 11.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i ITS-Cloud

ITS-Cloud fungerar nu normalt igen efter att ha haft en störning för några virtuella system. Den host och de virtuella system som hade problem bootades om imorse 08:40

Åtgärdad driftstörning i its-cloud.

ITS-Cloud fungerar nu normalt. Om ni har problem efter det tillfälliga stoppet eller frågor, kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i ITS-Cloud

Vi har just nu en driftstörning i ITS-Cloud. Det innebär att några virtuella maskiner som låg på den host som fick problem har flyttat på sig och startat om.

Vi återkommer senast  11.00 med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i ITS-CLOUD, det virituella systemet

ITS-CLOUD, det virituella systemet fungerar nu normalt. Man kan hantera virtuella servrar via webbklienten

Pågående driftstörning i ITS-CLOUD, det virtuella systemet.

Vi har just nu en driftstörning i ITS-CLOUD, det virtuella systemet. Det innebär att det inte går att hantera virtuella servrar via webbklienten.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan 10:00 idag.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i flertalet system

Vi har just nu en driftstörning i vår virtuella miljö vilket kan påverka flertalet system.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan 15:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i ITS-Cloud och vCenter server ( vcsa-01.cloud-srv.its.umu.se)

ITS-Cloud och vCenter server ( vcsa-01.cloud-srv.its.umu.se) fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i delar av its-cloud, Vcenter server

Vi har just nu en driftstörning i its-cloud, Vcenter server. Det innebär att det inte går att managera via Vcenter eller vcsa-01.cloud-srv.its.umu.se

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan 12:00 idag

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se