Alla inlägg av Anja Axelsson

Fortfarande driftstörning i ett flertal system och tjänster – arbete beräknas vara klart senast kl 13.00

Från kl 11.30 kommer vi påbörja arbetet med att uppdatera kvarvarande system och tjänster. Vi räknar med att vara klar med arbetet senast kl 13.00 och därefter ska centrala system och tjänster fungera normalt. Det innebär att system eller tjänster kan vara otillgängliga kortare perioder under denna tid.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i flera tjänster och system

Vi har fortfarande en driftstörning som påverkar ett flertal tjänster och system. Driftstörningen beror på en tvingande säkerhetspatch från Microsoft som åtgärdar en allvarlig sårbarhet, och som vi arbetar med att installera på alla servrar.  Ett flertal av våra tjänster och system är redan uppdaterade med patchen, och vi kommer fortsätta arbeta under dagen för att säkerställa att övriga system är uppdaterade. Detta arbete kan innebära fortsatta driftstörningar under dagen då vissa system behöver startas om.

Användare som använder pc-datorer behöver se till att operativsystemet är uppdaterat med senaste uppdateringarna för att åtgärda problemet. Du som har din pc kopplad till ITS Klienthanteringstjänst och får ett meddelande om att starta om din dator, bör göra det så snart som möjligt för att åtgärda problemet.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 12.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i TimeEdit och e-rekryteringssystemet

Vi har just nu en driftstörning i TimeEdit och e-rekryteringssystemet. Störningen beror på den akuta nedstängningen av inloggning via SimpleSAML.php. Både TimeEdit och e-rekryteringssystemet har externa leverantörer som arbetar med att åtgärda problemet.

Det innebär att:

  • Studenter kan inte boka grupprum via TimeEdit
  • Anställda kan inte logga in i e-rekryteringssystemet

Upplever du problem med inloggning i andra system, hör av dig till Servicedesk.
www.servicedesk.its.umu.se

Nedstängning av federerad inloggning via SimpleSAML.php, måndag 5/3, kl 14.00

Måndag 5/3 kommer den federerade inloggningen via SimpleSAML.php att stängas ned på grund av en allvarlig sårbarhet.

Om du använder Box eller Adobe Connect:

  • Rensa cachen i din webbläsare
  • Logga in på nytt i tjänsten men välja Umeå university (ADFS) (se bild)

Det kan finnas tjänster och system inom Umeå universitet som påverkas.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat arbete i Adobe Connect, lördag, 3/3, från kl 7.00 till kl 7.30

Lördag, 3/3 kommer Adobe Connect påverkas av ett planerat arbete. Under denna period kommer inte Adobe Connect vara tillgänglig.

Läs mer om det planerade arbetet på SUNETs webbplats: http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=SUNETTICKET-4896

Efter kl 7.30 kommer Adobe Connect att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se