Planerad teknisk service på datanätet den 2 oktober kl 20-24

Måndagen den 2 oktober kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad arbete med inloggningstjänsten, fredag 22/9 kl. 07.00-08.00

Fredag den 22/9 kommer inloggningstjänsten för universitetet att påverkas av ett certifikatbyte. Någon gång under denna period kommer inloggningstjänsten att vara oåtkomlig under en minut när tjänsten startas om. Kommer du inte åt inloggningen vänta någon minut och pröva igen.

Efter 08.00 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i administrationsverktyget Mina inställningar

Administrationsverktyget Mina inställningar (Settings) fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortsatt driftstörning i administrationsverktyget Mina inställningar

Vi har just nu en driftstörning i administrationsverktyget Mina inställningar (Settings). Det innebär att du just nu inte kan använda verktyget för att ex. återställa ditt lösenord, återställa MFA eller höja tillitsnivå.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan fredag kl. 15.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i administrationsverktyget Mina inställningar

Vi har just nu en driftstörning i administrationsverktyget Mina inställningar (Settings). Det innebär att du just nu inte kan använda verktyget för att ex. återställa ditt lösenord, återställa MFA eller höja tillitsnivå.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 16.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 4 september kl 20-24

Måndagen den 4 september kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning för utgående epost

Den utgående eposten skall snart fungera nu normalt. Microsoft har lyft blockeringen som berodde på studentkonton som hade skickat ut spam. Det kan ta olika lång tid för olika epostkonton att få policyn lyft. Men inom 4 timmar bör alla konton fungera igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning för utgående e-post

Vi har just nu en driftstörning i vår e-post. Microsoft har blockerat utgående epost i vår 365-miljö på grund av en ökad mängd utgående epost. Det innebär att det inte går att skicka ut epost från UMU. Inkommande mail skall inte påverkas.
Det drabbar både studenter och anställda.

Mail som skickas kommer inte att skickas om utan behöver skickas om när vi fått Microsoft att lyfta spärren.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan klockan 15.30

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Zoom

Driftstörningen som upptäcktes 28/6 har nu åtgärdats.

Zoom fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 17 juni kl 08-24

Lördagen den 17 juni kl 08.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se