Åtgärdad driftstörning i datanätet

Datanätet fungerar nu normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Driftstörningar i datanätet på delar av campus.

Vi har driftstörningar i datanätet på delar av campus, bla i Förvaltningen, Kunskapens Hus och KC. Inga centrala tjänster är påverkade. Felsökning pågår.


/Nätdriften

Planerad teknisk service på datanätet den 6 februari kl 20-24

Måndagen den 6 februari kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdat, pågående driftstörning i flera centrala system

Nu fungerar alla tjänster igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i inloggningstjänsten

Universitetets centrala inloggningstjänst fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i inloggningstjänsten

Vi har just nu en driftstörning i universitetets centrala inloggningstjänst. Det innebär att det kan vara problem att logga in till en eller flera centrala tjänster, ex. www.umu.se och Canvas.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl. 16.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning på www.umu.se

www.umu.se fungerar nu normalt. Driftstörningen berodde på problem med sökmotorn som används på www.umu.se.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning på www.umu.se

Vi har just nu en driftstörning på www.umu.se. Det innebär att visas sidor och funktioner inte visas korrekt.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. 

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i flera centrala system

DNS-tjänsten fungerar nu normalt och övriga tjänster som drabbades av detta är på väg upp. Det kan dock vara temporära störningar under förmiddagen. Epost som kommit in skickats ut under tidig morgon kan bli försenad.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i flera centrala system

Vi har just nu en driftstörning på DNS-tjänsten som gör att flera centrala system (epost, web, inloggning m.m.) inte fungerar som de skall.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 09.00.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk