Åtgärdad driftstörning i Canvas

Nu är problemet med spara-knappen i verktyget Administrera kurs i Canvas löst. Nu går det åter igen att spara när du lagt till personal i kursen och du ska inte längre behöva tömma webbläsarens cache-minne för att få knappen att fungera.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Driftstörning i Canvas

Det är just nu en problem med verktyget Administrera kurs i Canvas. Om du försöker lägga till personal kan det hända att spara-knappen är inaktiv. Koden som styr knappen är uppdaterad så att den fungerar, men du kan behöva tömma webbläsarens cache-minne för att knappen ska fungera korrekt. Här finns en guide om hur du gör för just din webbläsare:

https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Basics-Guide/How-do-I-clear-my-browser-cache-and-cookies/ta-p/43

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i integrationsplattformen Kardia, onsdag 19/6, från kl. 6.30 till kl. 12

Onsdag den 19/6 kl. 06.30 kommer integrationsplattformen Kardia att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Exempel på tjänster och system som påverkas:

  • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
  • Registrering supportärenden (https://www.umu.se/servicedesk)
  • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
  • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
  • Gästkonto (https://administrationsverktyg.umu.se/Gastkonton)
  • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
  • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)

Efter kl 12.00 kommer integrationsplattformen att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering av Kontoaktivering, tisdag 18/6, mellan kl. 7.30 och 8.30

På tisdag den 18 juni kl. 7.30 kommer Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/Kontoaktivering) att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan studenter, anställda, anknutna och externa uppleva problem vid aktivering av Umu-id.

Efter kl. 8.30 kommer systemet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 3 juni kl 18-24

Måndagen den 3 juni kl 18.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.umu.se/servicedesk/

Åtgärdad driftstörning i Umu-print

Universitetets utskriftstjänst Umu-print fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu-print

Vi har just nu en driftstörning i universitetets utskriftstjänst Umu-print. Detta innebär att användare inte kan logga in på skrivarna för utskrift eller skanning. Felsökning pågår med leverantören och ITS. Mer information kommer att komma ut under dagen till IT-kontaktpersoner i ”Tekniska Kanalen” på Teams i teamet IT-forum.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Byt ditt lösenord idag

Som en fortsättning på säkerhetsarbetet efter cyberattacken uppmanas nu samtliga studenter och medarbetare att skapa ett nytt lösenord till användarkontot UMU-id. 

Använd manualen för att byta ditt lösenord:

Är du anställd och ska byta lösenord: Byta eller återställa lösenord på Umu-id (Anställd) – Manual

Är du student och ska byta lösenord: Byt lösenord och aktivera MFA på ditt studentkonto – Manual (umu.se)

Planerad teknisk service på datanätet den 6 maj kl 18-24

Måndagen den 6 maj kl 18.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.umu.se/servicedesk/

Åtgärdad driftstörning i Canvas.

Nu är driftstörningarna åtgärdade i Canvas.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk