Planerad uppdatering av Flexite, onsdag 28/4, kl. 8.00-15.00

Onsdag den 28/4 kommer ärendehanteringssystemet Flexite att påverkas av  en uppdatering. Under denna period kommer du inte att kunna logga in och hantera ärenden..

Efter 15.00 kommer Flexite att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Kortare driftstopp för Valwebb kl 14

Vi behöver göra ett kortare driftstopp kl 14 för att förbättra prestanda och fixa mail-hanteringen. Stoppet vara max 15 minuter!

Ursäkta den korta framförhållningen!

Supporten

Planerad uppdatering av integrationsplattformen, onsdag 21/4 från kl. 7.30 till kl. 11

På onsdag 21/4 kl. 7.30 kommer integrationsplattformen Kardia att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Följande tjänster och system påverkas:

  • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
  • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
  • Kursadministration (https://www.kursadministration.umu.se/)
  • Registrering supportärenden (https://www.umu.se/servicedesk)
  • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
  • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
  • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)
  • Filyta (https://administrationsverktyg.umu.se/Filyta)
  • Gästkonto (https://administrationsverktyg.umu.se/Gastkonton)

Efter kl. 11 kommer integrationsplattformen att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Kritisk teknisk service på datanätet ikväll den 13 april kl 22.

Ikväll den 13 april mellan kl 22-23 kommer teknisk service att ske på datanätet på grund av att ett kritiskt fel upptäckts i en del av nätet. Arbetet utförs för att förhindra allvarliga driftstörningar.

Under tiden för arbetet kan de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.umu.se/servicedesk

Planerad arbete i klienthanteringstjänsten, torsdag 8/4, från kl 08:00 till kl 12:00.

Torsdag 8 april kommer klienthanteringstjänsten att vara otillgänglig från kl 08:00 på grund av arbete med uppdatering av server. Under denna period kommer inte installation/ominstallation av datorer fungera för er som använder tjänsten.

Efter 12:00 kommer klienthanteringstjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 12 april kl 20-24

Måndagen den 12 april kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Cambro, tisdag 30/3, från kl 06.00 till kl 08.00

Tisdag 30/3 kl 06.00 – 08.00 kommer Cambro att påverkas av en systemuppdatering. Under denna period kommer Cambro att vara otillgängligt.

Efter kl 08.00 kommer Cambro att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Det planerade arbetet med Umu Play under helgen är inställt

Det planerade underhållsarbetet för Umu Play som skulle inträffa från fredag den 26 mars kl 19:00 till söndag den 28 mars kl 17:00 är inställt. Tjänsten kommer därmed att fungera som normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Umu Play

Umu Play fungerar nu normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat arbete i Umu Play 26 mars kl 19:00 till 28 mars kl 17:00

Fredag den 26 mars kl 19:00 till söndag den 28 mars kl 17:00 kommer Umu Play att påverkas av ett servicearbete. Under denna period kan det uppstå störningar i tjänsten.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk