Kategoriarkiv: Planerade åtgärder

Planerad uppdatering av ITS webbhotell pågår just nu

Delar av ITS Webbhotell för UmU och VLL flyttas och uppgraderas till en ny plattform. De delar som berörs är Linux-baserade och förändringarna görs bland annat för att förbättra säkerheten. De som har sajter på webbhotellet har fått ett meddelande om detta tidigare.

De tjänster som  påverkas är webbplatser som manual.its.umu.se och ett antal andra webbplatser som ligger på detta webbhotell. Det går under arbetet inte att besöka sidor, utföra förändringar via administratörsgränssnittet cPanel eller WordPress med flera, eller skicka och ta emot e-post som går via hotellet.

Arbetet beräknas vara klart kl 12.00. Ett nytt meddelande läggs ut här när det är klart.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Strömavbrott på hela campus i augusti

Vi är ålagda att utföra revision och underhåll av högspänningsanläggningen på UMU enligt lagstadgat intervall var tredje år. Anläggningen är uppdelad på två revisionsområden för att varje revisionstillfälle inte skall omfatta hela anläggningen men vi kommer även att utföra en åtgärd där hela Campus blir spänningslöst under en timme, se nedan.

Hör av er med eventuella frågor eller synpunkter så snart som möjligt.

Hälsningar,
Patrik Nordenstam
Akademiska Hus
Patrik.Nordenstam@akademiskahus.se

13/8
STN1 – Hela Campus
Avbrott 20:00 – 21:00
Berör:
Hela Campus

STN22
Avbrott 21:00 – 24:00
Berör:
J0008019 MIT-huset
J0008020 Teknikhuset

14/8
STN 21
STN 23
STN 43
Avbrott 20:00 – 24:00
Berör:
J0008008 Universum
J0008017 Aula Nordica
J0008002 Naturvetarhuset
J0027001 SLU

15/8
STN 33
STN 34
Avbrott 20:00 – 24:00
Berör:
J0008009 Humanisthuset
J0008021 Beteendevetarhuset
J0008028 Norra Beteendevetarhuset
J0008027 Humanistpaviljongen
J0008005 Samhällsvetarhuset
J0008026 Lärarutbildningen
J0008014 Förvaltningshuset
J0008029 Samverkanshuset

Planerad uppdatering i Cambro, torsdagen den 14 juni, från 03:30 till 07:00

For English see below.

Den 14 juni kommer Cambro att påverkas av en databasuppdatering av videomaterial. Detta är rester kvar från den stora migrationen som gjordes tidigare. Under denna period kommer systemet vara helt otillgängligt.

Efter kl 07.00 kommer Cambro att åter vara i tjänst igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On the 14th of June the e-learning plattform Cambro will be entirely unavailable between 03.30 and 07.00. This is caused by a database migration followup from the prior migration of video material made on the 30th of May.

After 07.00 Cambro will be available again.

Questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se