Planerad uppdatering i Primula o PASS , Måndag 19/8,från kl 17.00 till kl 19.00.

Måndag den 19/8 kommer Primula och PASS att påverkas av en uppdatering! Under större delen av denna tid ( mellan kl 17.00 och 19.00 ) kommer Primula och PASS att vara otillgängligt.

Senast kl 19.00 kommer Primula och PASS att fungera normal igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Cambro, tisdag, 2 juli, från 07:00 till 09:00

Tisdag, 2 juli kommer Cambro att påverkas av en systemuppdatering. Under denna period kommer Cambro inte att vara tillgängligt.

Efter 09:00 kommer Cambro att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Copyprint fungerar nu normalt.

Fortsatt driftstörning i Exchange / Antispam.

Vi har fortfarande en driftstörning i Exchange / Antispam. Det innebär bl.a. att skrivare med skanna, skicka funktion inte alltid får iväg sina mail.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information imorgon 26/6 10:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Service på elkraftanläggningen till de centrala IT-systemen

Perioden mellan den 14/8 till den 30/8 kommer service att ske på elkraftanläggningen som försörjer de centrala IT-systemen. Arbetet kommer att ske under dagtid och ska inte påverka den normala verksamheten.
Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad teknisk service på datanätet den 1 juli kl 20-24

Måndagen den 1 juli kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala IT-tjänsterna samt fasta och trådlösa nätet som under servicetiden delvis kommer att bli otillgängliga

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Copyprint fungerar nu normalt.

Åtgärdad driftstörning i Moodle

Moodle fungerar nu normalt.

Åtgärdad driftstörning hos Tele2

Tele2 har nu åtgärdat den tidigare driftstörningen.

Planerad uppdatering i Ladok fredag 7/6 kl 04.00 till kl 06.00; Ladok update 7 June from 04:00 to 06:00

Fredag 7 juni mellan kl 04.00-06.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering. Under den perioden kan anställda inte arbeta i systemet, och som student kan du inte exempelvis registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben.

Senast kl 06.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Friday 7 June between 04:00 and 06:00, Ladok will be affected by an update. During this period, staff cannot work in the system, and as a student you may not be able to, for example, register, sign up for an examination or see your courses on the student web.

No later that 06:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se