Planerad uppdatering i Cambro, söndag, 16/12, från kl 10:00 till kl 13:00

Söndag, 16/12 kommer Cambro att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan användare uppleva längre svarstider än normalt.

Efter kl 13:00 kommer Cambro att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i CopyPrint, onsdag, 12/12, från kl 8.00 till kl 11.00

Onsdag, 12/12 kommer Copyprint att påverkas av uppdatering. Under denna period kommer du inte kunna använda tjänsten för kopiering, scanning och utskrift.

Efter kl 11.00 kommer Copyprint att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i synkroniseringstjänsten (Kardia), måndag 10/12 från 07:00 till 12:00

På måndag den 10 december kommer synkroniseringstjänsten (Kardia) påverkas av en uppgradering i samband med universitetets övergång till nya Ladoksystemet. Under denna period kommer system och tjänster som använder Kardia att uppleva en viss fördröjning innan ändringar går igenom alternativt att tjänsten inte fungerar alls (en kortare period).

Följande tjänster och funktioner kommer att uppleva en fördröjning eller vara otillgängliga en kortare period:

 • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
 • Kursadministration (www.kursadministration.umu.se)
  Hantera kursgrupper och kurssajter
 • Servicedesk (servicedesk.its.umu.se)
  Registrera ärenden
  Administrera Skypebeställningar
  Hantera Umu-kort
  Hantera Filyta
  Skapa gästkonton
  Beställning av VPN
  Byte av primär e-post för studenter

 • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)

Efter kl. 12 kommer synkroniseringstjänsten (Kardia) fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad teknisk service på datanätet den 10 december kl 20-24

Måndagen den 10 december kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör både det fasta och trådlösa nätet samt de centrala IT-tjänsterna, som under servicetiden kommer att bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerat underhåll i UmU Play, fredag 2018-12-14 klockan 17.00 till lördag 2018-12-15 klockan 07.00

UmU Play kommer att uppgraderas till en ny version. Under denna period är tjänsten otillgänglig.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Cambro, tisdag 2018-12-04, från 04:00 till 05:00

Tisdagen den 4:e december kommer Cambro att uppdateras. Under denna period kan systemet vara otillgängligt.

Efter 05:00 kommer Cambro att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning på grund av strömavbrottet

Telefoni, fast och trådlöst nät fungerar nu normalt.

Åtgärdad driftstörning i Moodle

Moodle fungerar nu normalt.

Planerad uppdatering av UmuPlay lördag 24/11 kl. 20:00 – Söndag kl. 10:00

Under denna tid kommer UmuPlay att påverkas av en systemuppdatering. Under denna period kan UmuPlay vara otillgängligt.

Efter Söndag 25/11 kl.10:00 förväntas UmuPlay fungera normalt igen.

Planerad uppdatering i Moodle, tisdag 2018-11-27 03:00 – 07:00

Tisdag 2018-11-27 kommer Moodle att påverkas av en systemuppdatering. Under denna period kan Moodle vara otillgängligt.

Efter 07:00 kommer Moodle att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se