Åtgärdad driftstörning hos Tele2

Tele2 har nu åtgärdat den tidigare driftstörningen.

Planerad uppdatering i Ladok fredag 7/6 kl 04.00 till kl 06.00; Ladok update 7 June from 04:00 to 06:00

Fredag 7 juni mellan kl 04.00-06.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering. Under den perioden kan anställda inte arbeta i systemet, och som student kan du inte exempelvis registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben.

Senast kl 06.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Friday 7 June between 04:00 and 06:00, Ladok will be affected by an update. During this period, staff cannot work in the system, and as a student you may not be able to, for example, register, sign up for an examination or see your courses on the student web.

No later that 06:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Moodle, 10/6, från kl 02:00 till kl 08:00

Måndag, 10/6, 02:00 – 08:00 kommer Moodle att påverkas av en systemuppdatering.  Under denna period kommer Moodle att vara stängd för användare.

Efter kl 08:00 kommer Moodle att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planned migration work in Exchange between 29/5 and 28/6 2019

As part of migration from Exchange 2013 to Exchange 2019, the work to move mailboxes will begin on 29/5. The move is expected to be completed 28/6.

How does it affect You?

 • For those of you who run Outlook, the impact will be small. If Outlook is running when the move is complete, a message will appear stating that Outlook needs to be restarted.
 • For those of you who use webmail.umu.se via a browser, OWA, the look will change a little. The big change is on the page for alternatives.
 • For users of an IMAP client, the move should be of no significant effect.
 • If you have the mailbox in O365 then it will be moved back to Umu’s mail servers and the effect should be the same as for other clients.
 • For those using Outlook 2010 or older, this product is no longer supported. Please upgrade to a later version.

Other mail readers

Exchange 2019 does not support SSL lower than TLS 1.2. Today’s function with lower versions is handled by the load balancer and will be discontinued sometime in the coming autumn.

More information about which clients are supported by Microsoft is available here: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/supportability-matrix?view=exchserver-2019

Do you have questions? Contact the Service Desk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av Primula o PASS, Lördag den 25/5 kl. 09:00 – 16:00

Lördag den 25/5 kommer Primula och PASS att påverkas av en uppdatering! Under större delen av denna dag kommer Primula och PASS vara otillgängligt.

Senast kl. 16:00 kommer Primula och PASS att fungera normal igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad migreringsarbete i Exchange mellan 29/5 och 28/6 2019

Som ett led i migrering från Exchange 2013 till Exchange 2019 kommer arbetet att flytta postlådor att påbörjas den 29/5. Flytten beräknas vara klar 28/6.

Hur påverkar det?

 • För er som kör Outlook så kommer påverkan att vara liten. Om Outlook är igång när flytten är klar kommer ett meddelande upp om att Outlook behöver startas om.
 • För er som använder webmail.umu.se via en webbläsare, OWA, så kommer utseendet att ändras lite. Den stora ändringen är på sidan för alternativ.
 • För användare av en IMAP-klient så ska flytten inte påverka nämnvärt.
 • Har ni postlådan i O365 så kommer den att flyttas tillbaka till Umu’s mailsservrar och effekten bör vara samma som för som övriga klienter.
 • Om någon använder en Outlook 2010 eller äldre så är det läge att uppdatera då Exchange 2019 inte stödjer Outlook 2010.

Andra mailläsare
Exchange 2019 stödjer inte SSL lägre än TLS 1.2. Dagens funktion med lägre versioner hanteras av lastbalanseraren och kommer att plockas bort till hösten.

Mer information om vilka klienter som supportas från Microsofts sida finns här: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/supportability-matrix?view=exchserver-2019

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad teknisk service på datanätet den 3 juni kl 20-24

Måndagen den 3 juni kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör alla centrala IT-tjänster samt fasta och trådlösa nätet som under servicetiden delvis kommer att bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av blogg.umu.se, tisdag 21 Maj, från kl. 8.00 till 12.00

Tisdag den 21/5 kl. 8.00 kommer blogg.umu.se att påverkas av en system uppdatering. Det innebär att systemet tidvis är otillgängligt under denna period.

Efter kl. 12.00 kommer blogg.umu.se att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i synkroniseringstjänsten (Kardia), tisdag 21 maj, från kl. 7.30 till 10.30

Tisdag den 21/5 kl. 7.30 kommer synkroniseringstjänsten Kardia att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Följande tjänster och system påverkas:

 • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
 • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
 • Kursadministration (www.kursadministration.umu.se)
  Hantera kursgrupper och kurssajter
 • Servicedesk (servicedesk.its.umu.se)
  Registrera ärenden
  Administrera Skypebeställningar
  Hantera UmU-kort
  Hantera Filyta
  Skapa gästkonton
  Beställning av VPN
 • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/Personaladministration)
 • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)

Efter kl. 10.30 kommer synkroniseringstjänsten Kardia fungera normalt

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se