Åtgärdad driftstörning i mobiltjänsten

Nu fungerar det att ringa sitt eget mobilnummer från Skypeklienten.

Åtgärdad driftstörning i spamskyddet

Under en period idag måndag den 15/4 mellan ca kl. 09:30 och 10:30 har spamskyddet felaktigt detekterat en större mängd brev som skräppost. Vi har nu åtgärdat detta och skickat vidare de mail som felaktigt detekterats som skräppost. Det kan dock finnas kvar mail som varit i gränsland mellan korrekta mail och skräppost. De finns fortfarande kvar i din karantän. Läs igenom notifieringen som du fått från spamskyddet och kontrollera om du fortfarande saknar brev.

Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Copyprint fungerar nu normalt.

Planerat avbrott på fast telefoni onsdag 17/8 kl. 07.00

Onsdag den 17/8 kommer vi att byta vilken väg vår fasta telefoni går från TDC:s system till Tele2:s dito. Mellan kl. 07.00-07.30 kan det vara problem att ringa ut och in till universitetet. Lyckas du inte ringa ut eller att ditt samtal bryts kan du försöka igen på någon minut.

Efter 07.30 kommer allt att fungera som vanligt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av Skypemiljön, Torsdag den 18/4 kl. 08:00-20:00

Torsdag den 18/4 kommer Skypemiljön att påverkas av en uppdatering till senaste version. Några av fixarna berör Macklienten bland annat en bugg som gör att man inte kan gå från tvåpartsamtal till möte från en Macklient. Under denna period kan man tillfälligt bli ut och inloggad från klienten. Befintliga samtal och möten påverkas inte så länge de inte pågår efter kl. 17. Då kan du behöva starta om mötet eller samtalet.

Senast 20:00 kommer Skypemiljön att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Zoom

Zoom fungerar nu normalt men vid problem vid inloggning kan man vara tvungen att tömma cachen av webläsaren.

Planerad uppdatering i Ladok torsdag 11/4 från kl 04.00 till kl 08.00; Ladok update 11 April from 04:00 to 08:00

Torsdag 11 april kl 04.00-08.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering och servicearbete. Till och från under den perioden kan anställda inte arbeta i systemet, och som student kan du inte exempelvis registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben.

Efter kl 08.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Thursday, April 11, at 04:00-08:00, Ladok will be affected by an update and service work. To and from during this period, staff cannot work in the system, and as a student you may not be able to, for example, register, sign up for an examination or see your courses on the student web.

After 08:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Cambro tisdag 9 april från kl 04:00 till 05:00

Tisdag den 9 april kommer Cambro att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan systemet vara otillgängligt.

Efter 05:00 kommer Cambro att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av spamfiltret för e-post 3/4, 07:00-11:00

Onsdag den 3/4 mellan kl. 07:00-11:00 kommer e-posten att påverkas av en uppdatering till ny hårdvara för spamfiltret. Under denna period kan extern inkommande och utgående e-post försenas något. Intern epost och epost till student.umu.se påverkas inte.

Efter 11:00 kommer mailtjänsten att fungera normalt igen.

Läs mer om nyheterna på anställdawebben och i manual.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av https://www.umu.se, torsdag 28/3, från kl 8 till kl 9

Torsdagen den 28/3, från kl 8 till kl 9, kommer https://www.umu.se tidvis att vara otillgänglig. Anledningen till avbrottet är att en ny version av EPiServer tas i drift. För våra besökare innebär det att de inte kan läsa någon information på vår webb under detta avbrott samt att redaktörer inte kan logga in och redigera innehåll. .

Efter kl 9 kommer https://www.umu.se att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se