Åtgärdad driftstörning i ITS-CLOUD, det virituella systemet

ITS-CLOUD, det virituella systemet fungerar nu normalt. Man kan hantera virtuella servrar via webbklienten