Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Det innebär att [beskriv hur det påverkar slutanvändaren och vilka system som driftstörningen berör].

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl [Om möjligt skriv om hur lång tid till nästa uppdatering kommer].

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

 

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Åtgärdad driftstörning i ITS-cloud

ITS-Cloud fungerar nu normalt.  Den tidigare driftstörningen i den virtuella miljön skall nu vara avhjälpt.

 

Pågående driftstörning i its-cloud

Vi har just nu en driftstörning i its-cloud.

Detta beror på att vi utjämnar och städar efter strömavbrottet för 3 veckor sedan.

En mindre prestanda påverkan på de flesta virtuella system kan förekomma.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information under onsdag förmiddag.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning för umu.se och intranätet aurora

Umu.se och intranätet Aurora fungerar nu normalt.

Fortfarande driftstörning för bl.a. umu.se och intranätet Aurora

Vi har fortfarande driftstörningar i bakomliggande system som påverkar framför allt umu.se och intranätet Aurora. Det innebär att undersidor till umu.se är svåra att nå och intranätet Aurora tidvis är svår att nå.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 09.00, onsdag den 15 augusti.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i centrala system och tjänster

Vi har fortfarande driftstörningar i bakomliggande system som påverkar framför allt  webbplatserna umu.se och intranätet Aurora.Det innebär att startsidan för umu.se är tillgänglig men inte umu.se/utbildning och umu.se/student, samt att samarbetsytorna i Aurora är påverkade.

I det fortsatta arbetet med felsökning och åtgärder kan även andra system temporärt beröras av driftstörningar. ITS arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 17.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Flera centrala system och tjänster är nu åter igång – några återstår

Ett planerat elarbete av Akademiska hus orsakade driftstörning för ett flertal centrala system och tjänster. Det gjorde att ett antal system stängdes ner okontrollerat och har behövt ses över och startas om under kontrollerade former.

Alla system och tjänster är på väg att startas upp och kommer bli tillgängliga allt eftersom. Exempelvis är umu.se, intranätet Aurora (ej samarbetsytorna) och Skype för företag åter igång, men kan ha vissa driftstörningar under dagen.

Det kan hända att ITS behöver vidta åtgärder under dagen som kan innebära tillfälliga driftstörningar i enstaka system. Mer information kommer under dagen.

Fortsatt driftstörning i centrala system och tjänster

Vi har just nu en driftstörning i ett flertal centrala system och tjänster. Det innebär att det är svårt att nå umu.se, intranätet Aurora, Skype för företag mm.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 11.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i ITS-Cloud

ITS-Cloud fungerar nu normalt igen efter att ha haft en störning för några virtuella system. Den host och de virtuella system som hade problem bootades om imorse 08:40

Åtgärdad driftstörning i its-cloud.

ITS-Cloud fungerar nu normalt. Om ni har problem efter det tillfälliga stoppet eller frågor, kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se