Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Det innebär att nätverk för virtuella servrar inte fungerar fullt ut.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 13:00

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Planerad teknisk service på Umeå Universitets centrala servermiljö kl 19-24 den 27 & 28/10

Tisdag den 27 oktober kl: 19.00-24.00 samt Onsdag 28 oktober kl 19.00-24.00 är det planerad en uppgradering av Umeå Universitets centrala servermiljö.

Under de båda dagarna genomförs förberedande aktiviteter mellan 19.00-22.00 och själva uppgraderingen genomförs mellan 22.00-24.00. Under tiden för uppgraderingen (22.00-24.00) kan vissa tjänster delvis bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön.  problemet är lokaliserat och produktionssystem kommer successivt att starta upp.

Arbete kommer att fortsätta under natten, och det kan innebära att test system inte startas upp i natt.

Mer information kommer i morgon vid 8:00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Vi vet inte hur omfattande problemet är just nu.

Just nu är flertalet centrala system påverkade. Vi arbetar just nu med att försöka lösa problemet. Nästa informationstid 23.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Det innebär att [beskriv hur det påverkar slutanvändaren och vilka system som driftstörningen berör].

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl [Om möjligt skriv om hur lång tid till nästa uppdatering kommer].

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

 

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Åtgärdad driftstörning i ITS-cloud

ITS-Cloud fungerar nu normalt.  Den tidigare driftstörningen i den virtuella miljön skall nu vara avhjälpt.

 

Pågående driftstörning i its-cloud

Vi har just nu en driftstörning i its-cloud.

Detta beror på att vi utjämnar och städar efter strömavbrottet för 3 veckor sedan.

En mindre prestanda påverkan på de flesta virtuella system kan förekomma.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information under onsdag förmiddag.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning för umu.se och intranätet aurora

Umu.se och intranätet Aurora fungerar nu normalt.

Fortfarande driftstörning för bl.a. umu.se och intranätet Aurora

Vi har fortfarande driftstörningar i bakomliggande system som påverkar framför allt umu.se och intranätet Aurora. Det innebär att undersidor till umu.se är svåra att nå och intranätet Aurora tidvis är svår att nå.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 09.00, onsdag den 15 augusti.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i centrala system och tjänster

Vi har fortfarande driftstörningar i bakomliggande system som påverkar framför allt  webbplatserna umu.se och intranätet Aurora.Det innebär att startsidan för umu.se är tillgänglig men inte umu.se/utbildning och umu.se/student, samt att samarbetsytorna i Aurora är påverkade.

I det fortsatta arbetet med felsökning och åtgärder kan även andra system temporärt beröras av driftstörningar. ITS arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 17.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se