Åtgärdad driftstörning i ITS-Cloud och vCenter server ( vcsa-01.cloud-srv.its.umu.se)

ITS-Cloud och vCenter server ( vcsa-01.cloud-srv.its.umu.se) fungerar nu normalt.