Uppdatering av tjänsten skyddade dokument (tidigare Trygg Filyta)

Tjänsten skyddade dokument (tidigare Trygg Filyta) genomgår uppdateringar och underhåll.  

Detta innebär att störningar i tjänsten kan inträffa mellan 0930-1630.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i listhanteringstjänsten

Listhanteringstjänsten (www.lists.umu.se) fungerar nu normalt igen. Tjänsten har uppdaterats och flyttats till en ny server.

Pågående driftstörning i Zoom

Just nu pågår en driftstörning i Zoom.

Leverantören arbetar med att lösa problemet.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Exchange

Exchangemiljön fungerar nu normalt.

Underhåll på delar av fasta datanätet den 20/1 kl 17-22

På onsdag den 20/1 mellan kl 17-22 kommer underhåll att ske på delar av fasta datanätet. Det innebär kortare avbrott under tiden för arbetet.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Exchangemiljön

Vi har just nu en driftstörning i Exchangemiljön. Det innebär att vissa användare får upp inloggningsrutor och kan inte  läsa sin epost.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 14.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i centrala system

Inloggningen mot O365 (ADFS) och Exchange fungerar nu normalt. Upplever du fortfarande problem kan du pröva starta om din klient.

Driftstörning i flera centrala system

Vi har just nu en driftstörning som påverkar bland annat Exchange och inloggning mot O365.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Innan klockan 10.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i flera centrala system

De tidigare problemen med inloggning mot bland annat Exchange och O365 är nu åtgärdade.

Pågående driftstörning i flera centrala system

Vi har just nu en driftstörning som påverkar bland annat Exchange och inloggning mot O365.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Innan klockan 21.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se