Planerad uppdatering av Flexite, onsdag 28/4, kl. 8.00-15.00

Onsdag den 28/4 kommer ärendehanteringssystemet Flexite att påverkas av  en uppdatering. Under denna period kommer du inte att kunna logga in och hantera ärenden..

Efter 15.00 kommer Flexite att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Kortare driftstopp för Valwebb kl 14

Vi behöver göra ett kortare driftstopp kl 14 för att förbättra prestanda och fixa mail-hanteringen. Stoppet vara max 15 minuter!

Ursäkta den korta framförhållningen!

Supporten

Planerad uppdatering i Kontoaktivering, torsdag 22 april, från kl. 7.30 till kl. 8.30

På torsdag 22 april kl. 7.30 kommer Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/KontoAktivering) att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan studenter, anställda och anknutna uppleva problem vid aktivering av Umu-id.

Efter 8.30 kommer systemet att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Exchange

De tjänster som tidigare påverkades av en driftstörning i Exchange ska nu fungera normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering av integrationsplattformen, onsdag 21/4 från kl. 7.30 till kl. 11

På onsdag 21/4 kl. 7.30 kommer integrationsplattformen Kardia att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Följande tjänster och system påverkas:

 • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
 • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
 • Kursadministration (https://www.kursadministration.umu.se/)
 • Registrering supportärenden (https://www.umu.se/servicedesk)
 • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
 • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
 • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)
 • Filyta (https://administrationsverktyg.umu.se/Filyta)
 • Gästkonto (https://administrationsverktyg.umu.se/Gastkonton)

Efter kl. 11 kommer integrationsplattformen att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortsatta driftstörningar för vissa tjänster i Exchange

Vi har fortsatta driftstörningar i Exchange som gör att vissa tjänster inte fungerar som normalt. Exempel på tjänster som är berörda:

 • Nyanställda kan ha problem med att komma åt sin e-postlåda
 • Möjligheten att utöka utrymmet för e-postlåda fungerar ej

Vi arbetar med att lösa problemen och återkommer tisdag 20/4 före lunch.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning för vissa tjänster i Exchange

Vi har just nu en driftstörning i Exchange som gör att vissa tjänster inte fungerar som normalt. Exempel på tjänster som är berörda:

 • Nyanställda kan ha problem med att komma åt sin e-postlåda
 • Möjligheten att utöka utrymmet för e-postlåda fungerar ej

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast måndag 19/4 11.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Exchange

Installationen avslutad och e-postsystemet Exchange fungerar nu normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Exchange

Installation av uppdateringar pågår under dagen på e-postsystemet Exchange. Vissa störningar av tjänsten kan upplevas.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Kritisk teknisk service på datanätet ikväll den 13 april kl 22.

Ikväll den 13 april mellan kl 22-23 kommer teknisk service att ske på datanätet på grund av att ett kritiskt fel upptäckts i en del av nätet. Arbetet utförs för att förhindra allvarliga driftstörningar.

Under tiden för arbetet kan de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.umu.se/servicedesk