Planerad arbete i klienthanteringstjänsten, måndag 20/1, från kl 08:00 till kl 14:00

Måndag 20 januari kommer klienthanteringstjänsten att vara otillgänglig från kl 08:00 på grund av arbete med uppdatering av server. Under denna period kommer inte installation/ominstallation av datorer fungera för er som använder tjänsten.

Efter 14:00 kommer klienthanteringstjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Raindance

Raindance fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i Raindance

Vi har just nu en driftstörning i Raindance Det innebär att man inte kan arbeta i Raindance.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information i morgon Torsdag innan 10:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Copyprint fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint. Det innebär att det inte går att skriva ut med tjänsten.

Vi arbetar tillsammans med leverantör med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av Episerver för umu.se, tisdag den 14/1, från kl 7.45 till kl 8.15

Tisdag den 14/1 kommer umu.se att påverkas av en systemuppdatering. Det är en ny version av Episerver som kommer att releasas. Under denna period kommer umu.se att vara otillgänglig.

Efter 8.15 kommer umu.se att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat underhåll på webbsiter

Måndag 13/1 mellan kl. 20-22 kommer några webbsiter att påverkas av underhåll av servermiljö. Under denna period är websiterna ej åtkomliga.

Siter som påverkas är:
www.am.lokal.umu.se
www.isp.umu.se
netlogon
www.doktorand.db.umu.se
www.kursrapport.umdc.umu.se

Efter 22:00 kommer webbarna att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad teknisk service på datanätet den 13 januari kl 20-24

Måndagen den 13 januari kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i CopyPrint

CopyPrint fungerar nu normalt.

Driftstörning i Ladok åtgärdad

Driftstörningen i Ladok med bland annat långa svarstider och felmeddelanden beräknas vara åtgärdad av den uppdatering i Ladok som gjordes på morgonen idag. Man bevakar prestandan för att säkertställa detta.