Planerat byte av hänvisningssystem, tisdag 18/6 kl 16:30

Tisdag den 17:e juni kl 16:30 kommer hänvisningssystemet att bytas ut mot en annan produkt. Vid denna tidpunkt kommer befintliga hänvisningar att nollställas och behöver ställas in på nytt. Koderna för hänvisning börjar numera med ett #-tecken. Ex #lun 1200. Mer info om bytet finner du på Aurora.

Webbsidan www.telefon.umu.se där man tidigare kunnat sätta hänvisnngar försvinner och du kan enbart sätta hänvisningar via Skype klienten eller Outlook.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning hos Tele2

Tele2 har nu åtgärdat den tidigare driftstörningen.

Pågående driftstörning hos Tele2

Tele2 har just nu en driftstörning i sina telefonitjänster. Det innebär att det kan vara problem att ringa.

Mer info här: https://om.tele2.se/driftstorning-gallande-telefonitjanster/

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Ladok onsdag 19/6 kl 04.00 till kl 06.00; Ladok update 19 June from 04:00 to 06:00

Onsdag 19 juni mellan kl 04.00-06.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering. Under den perioden kan anställda inte arbeta i systemet, och som student kan du inte exempelvis registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben.

Senast kl 06.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Wednesday 19 June between 04:00 and 06:00, Ladok will be affected by an update. During this period, staff cannot work in the system, and as a student you may not be able to, for example, register, sign up for an examination or see your courses on the student web.

No later that 06:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad underhåll i Aurora SharePoint.

Den 16 juni mellan klockan 22:00 och 02:00 kommer Aurora SharePoint att påverkas av ett underhåll. Auroras system för att läsa och redigera dokument kommer då att uppdateras, vilket innebär att den tjänsten under vissa perioder kommer att vara svår att nå. I övrigt kommer Aurora att fungera normalt.

Efter 02:00 den 17 juni kommer Aurora att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av Skypetelefonin onsdag den 12/6 kl 17-23 & torsdag den 13/6 kl 17-23

Onsdag den 12/6 kl 17-23 & torsdag den 13/6 kl 17-23 kommer Skypemiljön att påverkas av en uppdatering till senaste version. I den senaste versionen finns bland annat en buggfix där Macklienter kan visa fel titel i möten. Under denna period kan du tillfälligt bli utloggad från din klient. Pågående samtal och möten påverkas inte så länge de inte överskrider 1 timme under tidsperioden. Vi rekommenderar att man startar om sin Skypeklient på torsdag och fredag morgon så kopplingen mot servern återupprättas korrekt.

Efter kl. 23 torsdag den 13/6 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Fortsatt driftstörning i Umu-kort

Vi har fortfarande problem med en del Umu-kort. Det innebär att vissa personer inte tar sig in i lokaler som de har behörighet till, samt att korten inte fungerar att skriva ut eller låna böcker med.

Vi arbetar med att lösa problemet tillsammans med leverantören och återkommer med mer information innan kl. 15.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Ladok fredag 7/6 kl 04.00 till kl 06.00; Ladok update 7 June from 04:00 to 06:00

Fredag 7 juni mellan kl 04.00-06.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering. Under den perioden kan anställda inte arbeta i systemet, och som student kan du inte exempelvis registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben.

Senast kl 06.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Friday 7 June between 04:00 and 06:00, Ladok will be affected by an update. During this period, staff cannot work in the system, and as a student you may not be able to, for example, register, sign up for an examination or see your courses on the student web.

No later that 06:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Umu-kort

Vi har just nu ett problem med en del Umu-kort. Det innebär att vissa personer inte tar sig in i lokaler som de har behörighet till, samt att korten inte fungerar att skriva ut eller låna böcker med.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 12.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se