Planerat arbete med klienthanteringstjänsten, onsdag 25/4, från kl 08:00 till kl 14:00

Onsdag 25 april kommer klienthanteringstjänsten att vara otillgänglig från kl 08:00 på grund av arbete med uppdatering av server. Under denna period kommer inte installation/ominstallation av datorer fungera för er som använder tjänsten. Senast 14:00 kommer klienthanteringstjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i inloggning mot Adobe Connect

Sunet gjorde igår en uppdatering av Adobe Connectmiljön. Efter uppdateringen går det inte att logga in med Umuid (eller någon annat universitets inloggning) via möteslänken som man får i möteinbjudan. Att gå in som gäst fungerar korrekt. Sunet arbetar med att lösa problemet.

 

En workaround är att gå direkt mot https://connect.sunet.se för att logga in till mötet med ditt Umuid.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se