Planerad konfigurationsändring i diariet, måndag 27/6

Måndag den 27/6 kommer diariesystemet w3d3 att påverkas av arbete med konfigurationen av systemet. Under denna dag kan systemet ej vara åtkomligt periodvis.

Senast kl. 16.00 räknar vi med att systemet är i full drift igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Skyddade dokument

Skyddade dokument fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Skyddade dokument

Vi har just nu en driftstörning i Skyddade dokument. Störningen består i problem vid inloggning på tjänsten.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Underhållsarbete i Moodle, tisdag, 21 juni, från kl 9 till kl 12

Tisdag den 21/6 mellan kl 09-12 kommer Moodle att påverkas av ett fortsatt underhållsarbete som ett steg i avvecklingen av lärplattformen. Under denna period kommer systemet inte vara tillgängligt. Efter kl 12 kommer Moodle att vara försatt i läsläge.

Mer om avvecklingen återfinns på intranätet Aurora

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Underhållsarbete i Moodle, fredag 17 juni, 13:00

Den 17 juni vid 13:00 kommer Moodle att påverkas av ett underhållsarbete vid införandet av läsläge på grund av avvecklingen av plattformen. Vid denna tidpunkt kommer plattformen att vara stängd under en kort period.

Senast kl 13:30 beräknas Moodle att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat underhåll av Survey & Report, tisdag den 14 juni från kl 07.00 till kl 08.00

Tisdag den 14:e juni kl 07.00-08.00 kommer underhåll att ske av Survey & Report. Administratörsgränssnittet kommer att påverkas under hela uppdateringen, men den publika delen där enkäterna besvaras kommer att vara otillgängligt enbart under ett fåtal minuter.

Efter 08:00 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning i mailtrafik mot Gmail

Enligt vad vi kan se börjar Gmail släppa på mail från oss men med fördröjning. Vi vill också påpeka att det är extremt viktigt att ni inte gör massutskick från era egna e-postadresser till studenterna. Skall massutskick göras skall det ske antingen via funktioner i eventuella kurswebbar eller via sändlistetjänsten Sympa.  Det är extra viktigt just nu när Gmail ser oss som en suspekt leverantör av epost.

Skickar ni ut ett massutskick från er egen epost till studenter och några av dem klickar på ”markera som skräppost” och det fortsätter komma massutskick på samma sätt så ökar risken för att Google (eller andra leverantörers system) anser att mail från @umu.se är spam eller i värsta fall svartlistar oss.

Meddela gärna oss via servicedesk om ni fortfarande får studsar på mail till Google.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i mailtrafiken mot gmail

Vi har blivit svartlistade av Google vilket gör att vissa mail studsar mot gmail. Vi har ingen kontaktväg till Google mer än att skicka in ärenden via ett formulär. Så tills dess vi hör något från dem kan mail till gmail studsa.

Vi återkommer med mer information så fort vi hört något från Google men senast på fredag kl. 09.00

Det är mycket viktigt att man inte skickar ut massutskick till studenter från sin egen epost utan användare de tjänster som finns för detta. Ex. via lärplattformarna eller sändlistetjänsten Sympa. När enskilda användare skickar ut massutskick från sin egen epost ökar risken för att vi blir svartlistade på detta vis.
Vi vill också påminna om att vara uppmärksam på mail som ber dig logga in på en webbsida för att åtgärda problem med din epost eller liknande universitetet kommer aldrig att skicka ut mail med länkar där vi ber dig logga in.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad underhåll i PASS, onsdag den 1 juni, kl 07.30 – 11.00

Onsdag den 1 juni kommer PASS att påverkas av servicearbete. Under denna tidsperiod kommer PASS att vara otillgänglig.  Eventuella störningar av PASS kan ske även under resten av dagen!

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad underhåll i webbhotellet (cpanel) , torsdag den 2 juni, från kl 10.00 till kl 11.00

Torsdag,  den 2 juni kommer webbhotellet(cpanel) att påverkas av underhåll av nätverket.  Under denna period kommer inte webbplatserna kunna anslutas till.

Efter kl 11.00  kommer webbhotellet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk