Pågående driftstörning i UmU Play

Vi har just nu en driftstörning i UmU Play. Det innebär att vissa delar av tjänsten kan vara ur funktion.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Mer information finns på leverantörens statussida https://status.sunet.se/.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad teknisk service på Umeå Universitets centrala servermiljö kl 19-24 den 27 & 28/10

Tisdag den 27 oktober kl: 19.00-24.00 samt Onsdag 28 oktober kl 19.00-24.00 är det planerad en uppgradering av Umeå Universitets centrala servermiljö.

Under de båda dagarna genomförs förberedande aktiviteter mellan 19.00-22.00 och själva uppgraderingen genomförs mellan 22.00-24.00. Under tiden för uppgraderingen (22.00-24.00) kan vissa tjänster delvis bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerade uppdateringar i Cambro och Moodle, tisdag 20/10 och tors 22/10, från kl 06.00 till kl 08.00

Tisdag den 20/10 från 06.00 till 08.00 kommer Cambro att påverkas av systemuppdateringar och torsdag den 22/10 från 06.00 till 08.00 kommer Moodle att påverkas av systemuppdateringar. Under denna period kan systemen vara oåtkomliga för användare.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning för live streaming i Universitetets salar.

Vi har just nu en driftstörning som påverkar UmU Play live streaming från Universitetets samtliga salar.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i virtuella miljön

Den virtuella miljön fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön.  problemet är lokaliserat och produktionssystem kommer successivt att starta upp.

Arbete kommer att fortsätta under natten, och det kan innebära att test system inte startas upp i natt.

Mer information kommer i morgon vid 8:00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Vi vet inte hur omfattande problemet är just nu.

Just nu är flertalet centrala system påverkade. Vi arbetar just nu med att försöka lösa problemet. Nästa informationstid 23.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Åtgärdad driftstörning Varbi

Varbi fungerar nu normalt igen.

Pågående driftstörning Varbi

Rekryteringssystemet Varbi har för närvarande problem med sin drift och det går inte att komma åt systemet alls. De jobbar på felet.

Åtgärdad driftstörning i tjänsten för uthämtning av eduroam certifikat

Uthämtning av certifikat för eduroam fungerar nu normalt.