Planerad uppdatering i integrationsplattformen Kardia, onsdag 19/6, från kl. 6.30 till kl. 12

Onsdag den 19/6 kl. 06.30 kommer integrationsplattformen Kardia att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Exempel på tjänster och system som påverkas:

  • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
  • Registrering supportärenden (https://www.umu.se/servicedesk)
  • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
  • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
  • Gästkonto (https://administrationsverktyg.umu.se/Gastkonton)
  • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
  • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)

Efter kl 12.00 kommer integrationsplattformen att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering av Kontoaktivering, tisdag 18/6, mellan kl. 7.30 och 8.30

På tisdag den 18 juni kl. 7.30 kommer Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/Kontoaktivering) att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan studenter, anställda, anknutna och externa uppleva problem vid aktivering av Umu-id.

Efter kl. 8.30 kommer systemet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Exchange/Outlook

Exchange fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Exchange/Outlook

Vi har just nu en driftstörning i Exchange. Det innebär att vissa användare har problem med att logga in i Outlook.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 10 juni kl 18-24

Måndagen den 10 juni kl 18.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.umu.se/servicedesk/

Planerat arbete med Aurora, tisdagen den 4 juni, kl 05:00 – 08:00

Tisdagen den 4 juni, kl 05.00 – 08:00 kommer Aurora att påverkas av flytten av intranätet till Sharepoint.  Under denna period kan Aurora periodvis vara svår att nå.

Efter kl 08:00 kommer Aurora att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad service i Primula och PASS, onsdag 29 maj, från kl 07.00-08.00

Onsdag morgon kl  07.00-08.00 den 29/5-24 kommer Primula och PASS att påverkas av servicearbete. Under denna period kommer Primula och PASS att vara otillgänglig.

Efter kl 08.00 kommer tjänsterna att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat arbete i telefonin, 28 maj från 21.00 till 08.00 den 29 maj

Från klockan 21.00 den 28 maj till cirka 08.00 den 29 maj kommer telefonin att påverkas av att vi byter telefonioperatör till Tele2. Under tiden som portering pågår ligger telefonin nere.

  • Klockan 21.00 den 28 maj kommer portering av de fasta numren (090786xxxx) att påbörjas.
  • Tidig morgon onsdag den 29 maj porteras mobiltelefonnumren.
  • Tele2 räknar med att allt är porterat och klart på morgonen cirka 08.00 den 29 maj. Eftersom arbetet sker manuellt kan det uppstå förskjutningar i tiderna.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 3 juni kl 18-24

Måndagen den 3 juni kl 18.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.umu.se/servicedesk/

Planerat underhåll av inloggningsserver, onsdag 22/5 kl. 08.00-09.00

Onsdag den 22/5 mellan kl. 08.00-09.00 kommer en inloggningsserver i domänen att uppgraderas. Under denna period kan du tillfälligt få problem att logga in. Får du ett felmeddelande vid inloggning pröva igen på någon minut.

Efter 09.00 kommer inloggningen att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk