Fortsatta störningar i e-posten för Mac-användare – Microsoft arbetar med en lösning

Den lösning som Microsoft släppte för ett allvarligt säkerhetshål i Exchange 2013 har skapat följdproblem för Mac-användare både i Sverige och internationellt som använder Apple Mail och Outlook för Mac. ITS har arbetat med Microsoft som löser följdproblemen men ingen lösning är funnen än. Microsoft arbetar med att ta fram en officiell patch och har tyvärr inget datum för när den är klar ännu.

Tills vidare kan du använda webmail för att hantera din e-post och kalender https://webmail.umu.se

Du som hanterar e-post eller bokar möten via iPhone eller iPad omfattas inte av problematiken.

Åtgärdad driftstörning i Aurora

Aurora fungerar nu normalt.

Fortsatt driftstörning i Exchange för Mac-användare

Vi har driftstörning i Exchange för Mac-användare som använder Apple Mail på Mac eller Outlook för Mac. Det innebär att du inte kan använda dessa klienter för att hämta och skicka e-post. För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail (https://webmail.umu.se) medan problemet kvarstår.

Orsaken är ett säkerhetshål som är stängt. Problemet är känt av Microsoft och drabbar Exchange 2013 eller senare i kombination med användning av Apple Mail på Mac eller Outlook för Mac.

ITS har jobbat tillsammans med Microsoft med att försöka hitta en lösning som löser säkerhetshålet med bibehållen funktionalitet för klienter som är beroende av EWS (Exchange WebServices), däribland Apple Mail och Outlook för Mac, men ingen lösning är funnen än.

Microsoft arbetar med att ta fram en officiell patch för att lösa problemet och vår ställning nu är att avvakta tills den är tillgänglig.

Ny information kommer när den officiella patchen är tillgänglig.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Uppdatering – Pågående driftstörning i Exchange för Mac-användare

Vi har driftstörning i Exchange för Mac-användare som använder Apple Mail på Mac eller Outlook för Mac. Det innebär att du inte kan använda dessa klienter för att hämta och skicka e-post. För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail (htpps://webmail.umu.se) medan problemet kvarstår.

Ingen lösning än på problemet. Vi återkommer senast kl 10.00 i morgon med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Exchange för Mac-användare

Vi har just nu en driftstörning i Exchange för Mac-användare som använder Apple Mail på Mac eller Outlook för Mac. Det innebär att du inte kan använda dessa klienter för att hämta och skicka e-post. För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail (htpps://webmail.umu.se) medan problemet kvarstår.

Vi har en lösning på gång och inväntar besked från Microsoft innan implementering. Vi återkommer senast kl 14.00 med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Uppdatering – Pågående driftstörning i Exchange för Mac-användare

Fortsatt driftstörning för användare som kör Mac med Outlook eller Apple Mail. Det innebär att det inte går att logga in mot Exchange med dessa klienter just nu.

Orsaken till problemen ligger i ett nyligt upptäckt säkerhetshål som potentiellt påverkar alla Exchange 2013-2019 miljöer.

Ingen hållbar lösning ännu funnen för problemet och vi väntar på Microsofts respons i ärendet.

Vi återkommer med mer information innan måndag 4/2 kl. 10:00

För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail medan problemet kvarstår.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Uppdatering – Pågående driftstörning i Exchange för Mac-användare

Fortsatt driftstörning för användare som kör Mac med Outlook eller Apple Mail. Det innebär att det inte går att logga in mot Exchange med dessa klienter just nu.

Ingen lösning ännu funnen för problemet.

Dialog pågår med Microsoft med mål att hitta en hållbar lösning på problemet. Vi återkommer med mer information innan kl. 15:30

För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail medan problemet kvarstår.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Uppdatering – Pågående driftstörning i Exchange för Mac-användare

Fortsatt driftstörning för användare som kör Mac med Outlook eller Apple Mail. Det innebär att det inte går att logga in mot Exchange med dessa klienter just nu.

Ingen lösning ännu funnen för problemet. Vi arbetar tillsammans med Microsoft på en lösning på problemet. Vi återkommer med mer information innan kl. 10 imorgon.

För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail medan problemet kvarstår.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Exchange för Mac-användare

Fortsatt driftstörning för användare som kör Mac med Outlook eller Apple Mail. Det innebär att det inte går att logga in mot Exchange med dessa klienter just nu.

Ingen lösning ännu funnen för problemet. Vi arbetar tillsammans med Microsoft på en lösning på problemet. Vi återkommer med mer information innan kl. 14.

För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail medan problemet kvarstår.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Uppdatering – Pågående driftstörning i Exchange för Mac-användare

Fortsatt driftstörning för användare som kör Mac med Outlook eller Apple Mail. Det innebär att det inte går att logga in mot Exchange med dessa klienter just nu.

Ingen lösning ännu funnen för problemet. Arbetet med att lösa problemet fortgår och återkommer med mer information innan imorgon kl. 10.

För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail medan problemet kvarstår.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se