Pågående driftstörning på www.umu.se/student

I samband med förberedelser inför terminsstart kan det vara problem att se kurser och scheman efter inloggning till www.umu.se/student. Vänta några dagar och försök igen.

Right now there might be a problem viewing courses and schedules after logging on to www.umu.se/en/student/ due to preparation for the semester start. Please wait a few days and try again.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint. Det innebär att anställda inte kan skriva ut.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint, användaren möts av ”autentisering misslyckas” vilket innebär att det ej går att skriva ut.

Vi arbetar med problemet och återkommer med mer information senare.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Exchange / Antispam.

Vi har just nu en driftstörning i Exchange / Antispam. Det innebär bl.a. att skrivare med skanna, skicka funktion inte alltid får iväg sina mail.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information 13:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Moodle

Vi har just nu en driftstörning i Moodle.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i antispamtjänsten

Vi har fortfarande en driftstörning i vår antispamfunktion. Det innebär att det kommer igenom mail som tidigare har blockerats. Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer innan kl. 17 med mer information.

Du som användare behöver inte göra någon åtgärd som att ex. svartlista adresser. Mailen som kommer igenom kommer att stoppas som vanligt när problemet är löst.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i antispamlösningen

Vi har just nu en driftstörning i vår antispamfunktion. Det innebär att det kommer igenom mail som tidigare har blockerats. Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer innan kl. 12 med mer information.

Du som användare behöver inte göra någon åtgärd som att ex. svartlista adresser. Mailen som kommer igenom kommer att stoppas som vanligt när problemet är löst.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning hos Tele2 – uppdatering

Tele2 har just nu en driftstörning i sin telefonitjänst som kan påverka mobilsamtal och samtal till Skype. Skype till Skype-samtal fungerar dock.

Info från Tele2:


Den störning som drabbade Tele2 under eftermiddag och kväll igår är tillbaka. Med anledning av detta kan privat- och företagskunder uppleva problem med att ringa, speciellt till andra operatörer. Vi jobbar fortsatt intensivt med att lösa problemet.

Uppdaterat 13:00
Arbetet går framåt och vi ser att vissa åtgärder sakta men säkert ger positiva resultat, men läget är fortfarande inte stabilt. 

Tele2 har sedan cirka 09:00 idag har vi åter samma störning på våra telefonitjänster som igår, för både privat- och företagskunder. Med anledning av detta kan man uppleva problem med att ringa, speciellt mot andra operatörer. Felet ligger i central utrustning som kopplar röstsamtal till andra operatörer och inom Tele2s företagsväxlar.

Tele2 ser väldigt allvarligt på detta och fortsätter det intensiva arbetet med att åtgärda felet så snart som möjligt.

Vi kommer att hålla vår hemsida www.tele2.se uppdaterad med ny information kring hur åtgärdsarbetet går. Även det här pressmeddelandet kommer att uppdateras med mer information löpande.

SMS- och datatrafik fungerar 
Om man inte kan ringa rekommenderar vi att man använder andra former av kommunikation, som till exempel SMS eller samtal via tjänster som Skype eller WhatsApp som använder datatrafiken.

En generell rekommendation för kontakt med SOS Alarm vid mobilnätstörningar
Vid driftstörningar ska mani normalfallet automatiskt kopplas till 112 via en annan mobiloperatör. Om man har problem att komma i kontakt med SOS Alarm vid mobilnätstörningar, oavsett operatör, bör man ta ur sitt SIM-kort och ringa 112 utan SIM-kortet i mobiltelefonen.”

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning hos Tele2

Tele2 har just nu en driftstörning i sin telefonitjänst. Det innebär att det kan vara problem att ringa ut och in från våra mobiler och skypeklienter.

Info från Tele2:

Den störning som drabbade Tele2 under eftermiddag och kväll igår är tillbaka. Med anledning av detta kan privat- och företagskunder uppleva problem med att ringa, speciellt till andra operatörer. Våra tekniker arbetar med att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Tele2 har fortsatt monitorera våra system under natten och sedan cirka 09:00 idag har vi åter samma störning på våra telefonitjänster i Sverige, som kan drabba både företags- och privatkunder. Med anledning av detta kan man uppleva problem med att ringa, speciellt mot andra operatörer.

Tele2 ser allvarligt på detta och arbetar intensivt för att åtgärda felet så snart som möjligt.

En generell rekommendation för kontakt med SOS Alarm vid mobilnätstörningar
Om man har problem att komma i kontakt med SOS Alarm vid mobilnätstörningar, oavsett operatör, bör man ta ur sitt SIM-kort och ringa 112 utan SIM-kortet i mobiltelefonen.”

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se