Pågående driftstörning i Exchange/Outlook

Vi har just nu en driftstörning i Exchange. Det innebär att vissa användare har problem med att logga in i Outlook.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Umu-print

Universitetets utskriftstjänst Umu-print fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu-print

Vi har just nu en driftstörning i universitetets utskriftstjänst Umu-print. Detta innebär att användare inte kan logga in på skrivarna för utskrift eller skanning. Felsökning pågår med leverantören och ITS. Mer information kommer att komma ut under dagen till IT-kontaktpersoner i ”Tekniska Kanalen” på Teams i teamet IT-forum.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat utbyte av tjänstekonton i Skyddade dokument Tisdag, den 14/5 mellan kl 9:15-14:00

Tisdag den 14/5 mellan 9:15 och 14:00 så byter vi tjänstekonton i skyddade dokument, detta kan påverka prestanda och systemet kan upplevas som långsamt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Byt ditt lösenord idag

Som en fortsättning på säkerhetsarbetet efter cyberattacken uppmanas nu samtliga studenter och medarbetare att skapa ett nytt lösenord till användarkontot UMU-id. 

Använd manualen för att byta ditt lösenord:

Är du anställd och ska byta lösenord: Byta eller återställa lösenord på Umu-id (Anställd) – Manual

Är du student och ska byta lösenord: Byt lösenord och aktivera MFA på ditt studentkonto – Manual (umu.se)

Störningar i system och verktyg

Som en del i pågående säkerhetsarbete kopplat till cyberattacken har vi blockerat ett antal servrar på campus. Detta innebär att medarbetare och studenter kan uppleva störningar i olika system och verktyg. I dagsläget kan vi inte säga när arbetet är klart.

Mer information om cyberattacken publiceras löpande i Driftinformation.

Pågående driftstörning www.umu.se (episerver)

Vi har just nu en driftstörning i episerver för www.umu.se. Det innebär att det inte går att publicera eller spara ändringar.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Aktivt arbete och åtgärder kopplat till cyberattacken mot Umeå universitet

Det omfattande arbetet med analys och felsökning kopplat till cyberattacken mot Umeå universitet har pågått sedan torsdag morgon och under natten har arbetet fortsatt enligt plan. Nu på morgonen fredag den 3 maj kan det konstateras att teamet på ITS inte hittat något allvarligt problem under natten samt att analyserna av det olagliga intrånget inte visat några spår av ransomware.

Strategin, som handlat om att vi själva stänger ned alla system under analysfasen för att sedan försiktigt öppna upp dem, följs och ambitionen är att fler nedstängda system kommer att öppnas upp under helgen.

De störningar man som medarbetare eller student fortfarande kan uppleva i vissa system och verktyg, är direkt kopplade till det aktiva åtgärdsarbetet som ITS bedriver. I dagsläget är det många av våra stora system som fortfarande fungerar för medarbetare och studenter och och ambitionen är att öppna övriga system så fort som situationen tillåter.

Mer information om cyberattacken publiceras i Driftinformation under eftermiddagen den 3 maj.

Uppdatering pågående cyberattack mot Umeå universitet

Det omfattande arbetet med analys och felsökning kopplat till cyberattacken mot Umeå universitet har pågått sedan torsdag morgon och under natten har arbetet fortsatt enligt plan. Nu på morgonen fredag den 3 maj kan det konstateras att teamet på ITS inte hittat något allvarligt problem under natten samt att analyserna av det olagliga intrånget inte visat några spår av ransomware.

Strategin, som handlat om att vi själva stänger ned alla system under analysfasen för att sedan försiktigt öppna upp dem, följs och ambitionen är att fler nedstängda system kommer att öppnas upp under helgen.

De störningar man som medarbetare eller student fortfarande kan uppleva i vissa system och verktyg, är direkt kopplade till det aktiva åtgärdsarbetet som ITS bedriver. I dagsläget är det många av våra stora system som fortfarande fungerar för medarbetare och studenter och och ambitionen är att öppna övriga system så fort som situationen tillåter.

Mer information om cyberattacken publiceras i Driftinformation under eftermiddagen den 3 maj.

Pågående cyberattack 

Umeå universitet är utsatta för en omfattande cyberattack. Attacken innebär vissa störningar i system och digitala verktyg som universitetets anställda och studenter använder.

Den pågående cyberattacken upptäcktes vid 08.30 den 2 maj i samband med en analys av loggar. En djupare undersökning visar att attacken är allvarlig.

Just nu pågår ett omfattande arbete med att genomföra felsökning samt andra åtgärder tillsammans med externa specialister för att stoppa attacken. Dessa åtgärder påverkar användare vid universitetet på följande sätt:

  • Användare som använder VPN utan att ha installerat den säkerhetshöjande åtgärden multifaktorautentisering (MFA) kommer inte att kunna använda tjänsten.
  • Alla servrar med utgående trafik ned stängs ned men hur detta påverkar olika användare är i nuläget inte klart.

För medarbetare vid Umeå universitet gäller det att känna till att störningar i system och digitala verktyg kan uppstå. Mer information kring hur man som medarbetare påverkas kommuniceras löpande på Driftinformation. 

ITS, enheten för IT-stöd och systemutveckling, arbetar med analys och åtgärder och talesperson är IT-chef Therese Strandberg.