Planerad uppdatering i Primula och PASS, tisdag 6 september, kl. 16.00 – 19.00

Tisdag den 6 september kommer Primula och PASS att påverkas av servicearbete. Större delen av denna tidsperiod (16.00-19.00)  kommer Primula och PASS att vara otillgänglig.

Efter kl 19.00 kommer tjänsterna att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint. Det innebär att studenter och anställda som använder webbgränssnittet via copyprint.umu.se inte kan skriva ut.

Direktutskrift från personaldatorer fungerar som vanligt.

Vi arbetar med att lösa problemet tillsammans med leverantören och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint där utskrifterna blir låsta på 50%.
Det innebär att det inte går att skriva ut.

Vi arbetar med att lösa problemet tillsammans med leverantör och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint. Det innebär att det kan vara problem att skriva ut från sin dator, för närvarande så går det att skriva ut via https://copyprint.umu.se (loggar in med UMUid+PINkod)

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Skyddade dokument

Vi har just nu en driftstörning i Skyddade dokument. Störningen består i problem vid inloggning på tjänsten.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning i mailtrafik mot Gmail

Enligt vad vi kan se börjar Gmail släppa på mail från oss men med fördröjning. Vi vill också påpeka att det är extremt viktigt att ni inte gör massutskick från era egna e-postadresser till studenterna. Skall massutskick göras skall det ske antingen via funktioner i eventuella kurswebbar eller via sändlistetjänsten Sympa.  Det är extra viktigt just nu när Gmail ser oss som en suspekt leverantör av epost.

Skickar ni ut ett massutskick från er egen epost till studenter och några av dem klickar på ”markera som skräppost” och det fortsätter komma massutskick på samma sätt så ökar risken för att Google (eller andra leverantörers system) anser att mail från @umu.se är spam eller i värsta fall svartlistar oss.

Meddela gärna oss via servicedesk om ni fortfarande får studsar på mail till Google.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i mailtrafiken mot gmail

Vi har blivit svartlistade av Google vilket gör att vissa mail studsar mot gmail. Vi har ingen kontaktväg till Google mer än att skicka in ärenden via ett formulär. Så tills dess vi hör något från dem kan mail till gmail studsa.

Vi återkommer med mer information så fort vi hört något från Google men senast på fredag kl. 09.00

Det är mycket viktigt att man inte skickar ut massutskick till studenter från sin egen epost utan användare de tjänster som finns för detta. Ex. via lärplattformarna eller sändlistetjänsten Sympa. När enskilda användare skickar ut massutskick från sin egen epost ökar risken för att vi blir svartlistade på detta vis.
Vi vill också påminna om att vara uppmärksam på mail som ber dig logga in på en webbsida för att åtgärda problem med din epost eller liknande universitetet kommer aldrig att skicka ut mail med länkar där vi ber dig logga in.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Servicedesk Plus

Vi har just nu en driftstörning i Servicedesk Plus (ärendehanteringsystemet). Det innebär att systemet kan vara okontaktbart under tiden för felsökning mm.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast 1200.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu Play

Vi har just nu en driftstörning i Umu Play. Det innebär att tjänsten inte fungerar stabilt, enligt leverantören kan sporadiska problem samt timeouts förekomma.

Leverantören arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information så snart som möjligt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Det innebär att nätverk för virtuella servrar inte fungerar fullt ut.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 13:00

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.