Åtgärdad driftstörning i Exchange

De tjänster som tidigare påverkades av en driftstörning i Exchange ska nu fungera normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortsatta driftstörningar för vissa tjänster i Exchange

Vi har fortsatta driftstörningar i Exchange som gör att vissa tjänster inte fungerar som normalt. Exempel på tjänster som är berörda:

  • Nyanställda kan ha problem med att komma åt sin e-postlåda
  • Möjligheten att utöka utrymmet för e-postlåda fungerar ej

Vi arbetar med att lösa problemen och återkommer tisdag 20/4 före lunch.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning för vissa tjänster i Exchange

Vi har just nu en driftstörning i Exchange som gör att vissa tjänster inte fungerar som normalt. Exempel på tjänster som är berörda:

  • Nyanställda kan ha problem med att komma åt sin e-postlåda
  • Möjligheten att utöka utrymmet för e-postlåda fungerar ej

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast måndag 19/4 11.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Exchange

Installation av uppdateringar pågår under dagen på e-postsystemet Exchange. Vissa störningar av tjänsten kan upplevas.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu Play

Vi har just nu en driftstörning i Umu Play. Se https://status.sunet.se/ för aktuell status, systemet heter där Kaltura.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad service av Primula och PASS, tisdag den 23 mars , klockan 07.30-08.00

På tisdag den 23 mars mellan kl 07.30 och 08.00 kommer underhåll att ske på Primula och PASS servrarna. Under större delen av denna period kommer båda applikationerna att vara avstängd.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortsatt driftstörning i Umu Play

Vi har fortfarande problem med driftstörning i Umu Play. Driftstörningen gör att det kan vara svårt att arbeta med filmat material.

Leverantören har arbetat fram en lösning under gårdagen 11/3 men det finns risk för fortsatta störningar även idag 12/3. Du kan läsa mer på Sunets webbsida under namnet Kaltura: https://status.sunet.se

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu Play

Vi har fortfarande problem med driftstörningar i Umu Play. Driftstörningen gör att det kan vara svårt att titta på filmer.

Leverantören arbetar med att lösa problemet och det finns risk för fortsatta störningar under dagen 11/3. Du kan läsa mer på Sunets webbsida under namnet Kaltura: https://status.sunet.se.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu Play 9-10 mars

Vi har just nu en driftstörning i Umu Play. Driftstörningen gör att det kan vara svårt att titta på filmer.

Tjänsten kommer att ha störningar under tisdag den 9 mars och onsdag den 10 mars.

Leverantören arbetar med att lösa problemet. Du kan läsa mer på Sunets webbsida under namnet Kaltura: https://status.sunet.se .

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu Play

Vi har just nu en driftstörning i Umu Play. Se statusinformation på Sunet för mer information https://status.sunet.se tjänsten heter Kaltura Mediaspace på statussidan.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk