Pågående driftstörning i Raindance

Vi har just nu en driftstörning i Raindance Det innebär att man inte kan arbeta i Raindance.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information i morgon Torsdag innan 10:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint. Det innebär att det inte går att skriva ut med tjänsten.

Vi arbetar tillsammans med leverantör med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Driftstörning i Ladok åtgärdad

Driftstörningen i Ladok med bland annat långa svarstider och felmeddelanden beräknas vara åtgärdad av den uppdatering i Ladok som gjordes på morgonen idag. Man bevakar prestandan för att säkertställa detta.

Pågående driftstörning i CopyPrint

Det är fortsatta problem med CopyPrint som drabbar Mac klienter. Det innebär användare ej kan skriva ut normalt, men kan göra det via copyprint.umu.se

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information under dagen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i CopyPrint

Vi har just nu en driftstörning i CopyPrint. Det innebär att inga användare kan skriva ut för tillfället.

Office arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information under dagen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i copyprint (åtgärdad)

Vi har just nu en driftstörning i copyprintmiljön. Det innebär att vissa användare har problem med att hämta ut sina utskrifter.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning på studentwebben

Vi har just nu en driftstörning på studentwebben. Det innebär att det kan vara problem med att logga in. Tills problemet är löst så kan man köra studentwebben i ett privat fönster i webbläsaren, då funkar det att logga in.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Skypemiljön

Det har tillfälligt varit problem med inkommande och utgående samtal från Skypemiljön. Samtal som pågick under samma period har avbrutits.

Åtgärdad driftstörning i mailtrafiken

Förutom mailtrafik från Office 365 har även mail från andra epostdomäner studsat. Det är nu åtgärdat men mail som studsat behöver skickas på nytt.

Åtgärdad driftstörning i e-posttrafiken från Office 365

Mailtrafiken från studenters och anställdas epostlådor i 365 fungerar nu normalt. Mail som studsat måste skickas på nytt.