Pågående driftstörning i UmU Play

Vi har just nu en driftstörning i UmU Play. Det innebär att vissa delar av tjänsten kan vara ur funktion.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Mer information finns på leverantörens statussida https://status.sunet.se/.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning för live streaming i Universitetets salar.

Vi har just nu en driftstörning som påverkar UmU Play live streaming från Universitetets samtliga salar.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön.  problemet är lokaliserat och produktionssystem kommer successivt att starta upp.

Arbete kommer att fortsätta under natten, och det kan innebära att test system inte startas upp i natt.

Mer information kommer i morgon vid 8:00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Vi vet inte hur omfattande problemet är just nu.

Just nu är flertalet centrala system påverkade. Vi arbetar just nu med att försöka lösa problemet. Nästa informationstid 23.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Åtgärdad driftstörning Varbi

Varbi fungerar nu normalt igen.

Pågående driftstörning Varbi

Rekryteringssystemet Varbi har för närvarande problem med sin drift och det går inte att komma åt systemet alls. De jobbar på felet.

Pågående driftstörning i tjänsten för uthämtning av certifikat till eduroam

Vi har just nu en driftstörning i tjänsten för at hämta ut certifikat. Det innebär att det inte går att hämta ut certifikat just nu.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Innan kl. 12.30

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Zoom

Vi har just nu en driftstörning i Zoom. Det innebär att det kan vara svårt att komma in på möten.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Se https://status.nordu.net/ för aktuell status.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint. Det innebär att studenter har svårt att ladda sitt saldo via tjänsten DIBS.

Vi arbetar tillsammans med leverantören för att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Umu Play

Vi har just nu en driftstörning i Umu Play. Det innebär att uppladdat material tar längre tid än normalt att bearbetas och bli tillgängligt.

Se https://status.nordu.net/ för mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se