Pågående driftstörning i klienthanteringstjänsten

Vi har just nu en driftstörning i klienthanteringstjänsten. Det innebär att att man inte kan göra några nyinstallationer. Ominstallationer och övriga funktioner fungerar.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information på måndag kl 10:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av integrationsplattformen med påverkan på bl.a. inloggningstjänsten ADFS, tisdag 16/6 från kl. 07 och resten dagen

Tisdagen den 16/6 kl. 7.00 kommer integrationsplattformen att påverkas av en uppgradering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kommer att vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Följande tjänster och system påverkas:

 • Inloggningstjänsten ADFS som används för att logga in till de flesta av våra centrala system
 • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
 • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
 • Kursadministration (www.kursadministration.umu.se)
 • Hantera Kursgrupper och kurssajter
 • Servicedesk (servicedesk.its.umu.se)
  • Registrera ärenden
  • Hantera UmU-kort
  • Hantera Filyta
  • Skapa gästkonton
 • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
 • Telefonianknytning (https://administrationsverktyg.umu.se/TelefoniAnknytning)
 • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
 • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)
 • Kursrapport
 • Web-ISP

Vi beräknar att arbetet pågår under större delen av dagen, men vi jobbar för att det ska bli så lite störningar som möjligt. Med tanke på att arbetet är som mest intensivt i början är det störst risk för störningar på förmiddagen. Inloggningstjänsten beräknas vara tillgänglig efter kl. 8.

För att komma i kontakt med IT-supporten under uppgraderingen kan du tillfälligt e-posta in ärenden till support@its.umu.se.

Uppdatering pågående driftstörning för vissa utlandssamtal

Driftstörningen som gör att vissa användare inte kan ringa utlandssamtal från vare sig Skype eller mobiltelefon kommer att avhjälpas av Telia under eftermiddagen. Vi uppdaterar driftinfon när alla användare är uppdaterade.

Pågående driftstörning för vissa utlandssamtal

Vi har just nu en driftstörning på utgående samtal för vissa utlandssamtal både från mobiltelefon och Skype pga av en inställning över vilka nummer man får ringa.

Telia arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information innan kl. 12.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Skypetelefonin

Skypetelefonin fungerar nu normalt. Problemet med inkommande ljud från extern part skall nu vara löst. Upplever du fortfarande problem bör du logga ut från dina Skypeklienter stänga ned dem och starta upp igen.

Uppdatering driftstörning i Skypetelefoni och mobiltelefoni

Vi har fortfarande en driftstörning efter leverantörsbytet. Det innebär att du ibland inte kan höra den andra personen under inkommande och utgående samtal. Upplever du problem ring upp igen eller be den som ringer ringa igen de hör nämligen dig. Skype<->Skype och mobil<->mobil skall dock fungera.

Läs mer på Aurora

Vi arbetar tillsammans med Telia med att lösa problemet och återkommer med mer information imorgon innan kl. 9.00Uppdatering driftstörning i Skypetelefoni och mobiltelefoni

Vi har just nu en driftstörning efter leverantörsbytet. Det innebär att du ibland inte kan höra den andra personen under inkommande och utgående samtal. Upplever du problem ring upp igen eller be den som ringer ringa igen de hör nämligen dig.

Läs mer på Aurora

Vi arbetar tillsammans med Telia med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 17.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Uppdatering driftstörning i Skypetelefoni och mobiltelefoni

Vi har just nu en driftstörning efter leverantörsbytet. Det innebär att du ibland inte kan höra den andra personen under inkommande och utgående samtal. Upplever du problem ring upp igen eller be den som ringer ringa igen.

Problemet med visningen av mobilnumret på utgående samtal är dock löst.

Vi arbetar tillsammans med Telia med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 14.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Skypetelefonin och mobiltelefonin

Vi har just nu en driftstörning efter leverantörsbytet. Det innebär att du ibland inte kan höra den andra personen under inkommande och utgående samtal. Upplever du problem ring upp igen eller be den som ringer ringa igen.

Problemet med visningen av mobilnumret på utgående samtal är dock löst.

Vi arbetar tillsammans med Telia med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 14.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Skypemiljön

Vi har just nu en driftstörning i Skypemiljön vilket påverkar inloggningen för vissa klienter. Det innebär att det kan vara svårt för mobila klienter och Mac-användare att logga in.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl 12

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se