Åtgärdad driftstörning i Exchange / Antispam.

Exchange / Antispam fungerar nu normalt. Störningen verkar varit kopplad till driftstörningen för Copyprint.

Pågående driftstörning i Exchange / Antispam.

Vi har just nu en driftstörning i Exchange / Antispam. Det innebär bl.a. att skrivare med skanna, skicka funktion inte alltid får iväg sina mail.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information 13:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i antispamlösningen

Antispamlösningen fungerar nu normalt. Vi fortsätter dock utreda orsaken så enstaka mail kan komma igenom filtret fram tills imorgon (torsdag) fm.

Pågående driftstörning i antispamtjänsten

Vi har fortfarande en driftstörning i vår antispamfunktion. Det innebär att det kommer igenom mail som tidigare har blockerats. Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer innan kl. 17 med mer information.

Du som användare behöver inte göra någon åtgärd som att ex. svartlista adresser. Mailen som kommer igenom kommer att stoppas som vanligt när problemet är löst.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planned migration work in Exchange between 29/5 and 28/6 2019

As part of migration from Exchange 2013 to Exchange 2019, the work to move mailboxes will begin on 29/5. The move is expected to be completed 28/6.

How does it affect You?

  • For those of you who run Outlook, the impact will be small. If Outlook is running when the move is complete, a message will appear stating that Outlook needs to be restarted.
  • For those of you who use webmail.umu.se via a browser, OWA, the look will change a little. The big change is on the page for alternatives.
  • For users of an IMAP client, the move should be of no significant effect.
  • If you have the mailbox in O365 then it will be moved back to Umu’s mail servers and the effect should be the same as for other clients.
  • For those using Outlook 2010 or older, this product is no longer supported. Please upgrade to a later version.

Other mail readers

Exchange 2019 does not support SSL lower than TLS 1.2. Today’s function with lower versions is handled by the load balancer and will be discontinued sometime in the coming autumn.

More information about which clients are supported by Microsoft is available here: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/supportability-matrix?view=exchserver-2019

Do you have questions? Contact the Service Desk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad migreringsarbete i Exchange mellan 29/5 och 28/6 2019

Som ett led i migrering från Exchange 2013 till Exchange 2019 kommer arbetet att flytta postlådor att påbörjas den 29/5. Flytten beräknas vara klar 28/6.

Hur påverkar det?

  • För er som kör Outlook så kommer påverkan att vara liten. Om Outlook är igång när flytten är klar kommer ett meddelande upp om att Outlook behöver startas om.
  • För er som använder webmail.umu.se via en webbläsare, OWA, så kommer utseendet att ändras lite. Den stora ändringen är på sidan för alternativ.
  • För användare av en IMAP-klient så ska flytten inte påverka nämnvärt.
  • Har ni postlådan i O365 så kommer den att flyttas tillbaka till Umu’s mailsservrar och effekten bör vara samma som för som övriga klienter.
  • Om någon använder en Outlook 2010 eller äldre så är det läge att uppdatera då Exchange 2019 inte stödjer Outlook 2010.

Andra mailläsare
Exchange 2019 stödjer inte SSL lägre än TLS 1.2. Dagens funktion med lägre versioner hanteras av lastbalanseraren och kommer att plockas bort till hösten.

Mer information om vilka klienter som supportas från Microsofts sida finns här: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/supportability-matrix?view=exchserver-2019

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av antispam.umu.se, fredag 3/5 kl. 07.30-08.30

Fredag den 3/5 kommer antispam.umu.se att påverkas av en uppdatering av mjukvaran. Under denna period kommer man inte att kunna nå sin karantän och släppa vidare mail från karantän.

Efter 08:30 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Exchange

Exchange fungerar nu normalt efter installation av den officiella uppdateringen från Microsoft.

Fortsatta störningar i e-posten för Mac-användare – Microsoft arbetar med en lösning

Den lösning som Microsoft släppte för ett allvarligt säkerhetshål i Exchange 2013 har skapat följdproblem för Mac-användare både i Sverige och internationellt som använder Apple Mail och Outlook för Mac. ITS har arbetat med Microsoft som löser följdproblemen men ingen lösning är funnen än. Microsoft arbetar med att ta fram en officiell patch och har tyvärr inget datum för när den är klar ännu.

Tills vidare kan du använda webmail för att hantera din e-post och kalender https://webmail.umu.se

Du som hanterar e-post eller bokar möten via iPhone eller iPad omfattas inte av problematiken.

Fortsatt driftstörning i Exchange för Mac-användare

Vi har driftstörning i Exchange för Mac-användare som använder Apple Mail på Mac eller Outlook för Mac. Det innebär att du inte kan använda dessa klienter för att hämta och skicka e-post. För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail (https://webmail.umu.se) medan problemet kvarstår.

Orsaken är ett säkerhetshål som är stängt. Problemet är känt av Microsoft och drabbar Exchange 2013 eller senare i kombination med användning av Apple Mail på Mac eller Outlook för Mac.

ITS har jobbat tillsammans med Microsoft med att försöka hitta en lösning som löser säkerhetshålet med bibehållen funktionalitet för klienter som är beroende av EWS (Exchange WebServices), däribland Apple Mail och Outlook för Mac, men ingen lösning är funnen än.

Microsoft arbetar med att ta fram en officiell patch för att lösa problemet och vår ställning nu är att avvakta tills den är tillgänglig.

Ny information kommer när den officiella patchen är tillgänglig.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se