Planerat byte av certifikat i e-postmiljön onsdag 17/5

Onsdag 17/5 kl.08:00 kommer e-postmiljön att påverkas av ett byte av certifikat. Under denna period kan kortare fördröjning av epost uppkomma.

Efter 09:30 kommer systemet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Canvas


Just nu är det en driftstörning i Canvas som kan påverka följande funktioner:

  • Import/export av kurser
  • Skapande av kurser
  • Publicering av betyg
  • E-post utskick (Aviseringar)

Vi uppdaterar med ny information klockan 16:00 eller så snart problemen är lösta.

Här är en direktlänk till Canvas statussida:
https://status.instructure.com

Åtgärdad driftstörning i Microsoft 365

Microsoft 365 fungerar nu normalt. Problemet rörde licenser och är nu åtgärdat. 

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Microsoft 365

Vi har just nu en driftstörning i Microsoft 365 som påverkar licenser. Det innebär att vissa personer har tappat den licens de haft och därför inte når alla Microsoft 365-tjänster som de haft tidigare. Det kan exempelvis innebära att personer inte kommer åt olika verktyg i Microsoft 365, t.ex. Teams och Outlook.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i flera tjänster i Microsoft 365

Vi har just nu en driftstörning i Microsoft 365. Det innebär att det kan vara svårt att komma åt vissa tjänster till exempel Teams, Sharepoint, Outlook och OneDrive.

Microsoft arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information när vi vet mer.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i flera centrala system

DNS-tjänsten fungerar nu normalt och övriga tjänster som drabbades av detta är på väg upp. Det kan dock vara temporära störningar under förmiddagen. Epost som kommit in skickats ut under tidig morgon kan bli försenad.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i flera centrala system

Vi har just nu en driftstörning på DNS-tjänsten som gör att flera centrala system (epost, web, inloggning m.m.) inte fungerar som de skall.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 09.00.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortfarande kan det finnas störningar i epost

Efter driftstörningen i de centrala systemen så finns det en fördröjning i epost-systemet. 

Vi räknar med att fördröjningen är övergående och att eposten bedöms fungera normalt under kvällen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Leveransproblem av epost från @inst.umu.se-adresser mot Gmail från M365

Detta gäller i 99% av fallen inte personliga mailkonton utan bara funktions och tjänstekonton. Google har en extrakontroll av epost som de tar emot. Saknas säkerhetsfunktionen SPF riskerar mailet att studsa. UmU har säkerhetsfunktionen SPF för @umu.se men inte för @institution.umu.se då de adresserna är under avveckling och skall ej användas för utgående epost. Får ni problem med studsande mail mot Gmail så skall ni i första hand byta avsändare så det är funktion.inst@umu.se (gamla adressen kan fortfarande ta emot epost). Om det av någon anledning inte är möjligt beställer ni registrering av SPF via Servicedesk för den e-postdomänen som studsar.
Ingen mer uppdatering kommer att komma angående detta ärende då det är ett förväntat fel.

Har du frågor?
Kontakta Servicedesk

Planerad konfigurationsändring i mailflödet från UMU till M365, tisdag, 15/11, 12:00-14:00

Tisdag den 15/11 kl. 12:00 kommer mailflödet från UMU till M365 för @umu.se-adresser att påverkas av en förändring i konfigurationen för att förbereda för slutförandet av epost-flytten till M365. Under denna period kan viss fördröjning på epost ske och det kan tänkas att vissa användare som skickar till UMU får ett mail om att epost är fördröjd.

Efter 14:00 kommer epostflödet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk