Planerad uppdatering av servern för inkommande och utgående epost, 22/9 kl. 07:30-10:00

Torsdag den 22/9 kommer inkommande och utgående extern epost att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan viss fördröjning på epost uppstå men all epost kommer att levereras.

Efter 10.00 kommer systemet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning i mailtrafik mot Gmail

Enligt vad vi kan se börjar Gmail släppa på mail från oss men med fördröjning. Vi vill också påpeka att det är extremt viktigt att ni inte gör massutskick från era egna e-postadresser till studenterna. Skall massutskick göras skall det ske antingen via funktioner i eventuella kurswebbar eller via sändlistetjänsten Sympa.  Det är extra viktigt just nu när Gmail ser oss som en suspekt leverantör av epost.

Skickar ni ut ett massutskick från er egen epost till studenter och några av dem klickar på ”markera som skräppost” och det fortsätter komma massutskick på samma sätt så ökar risken för att Google (eller andra leverantörers system) anser att mail från @umu.se är spam eller i värsta fall svartlistar oss.

Meddela gärna oss via servicedesk om ni fortfarande får studsar på mail till Google.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i mailtrafiken mot gmail

Vi har blivit svartlistade av Google vilket gör att vissa mail studsar mot gmail. Vi har ingen kontaktväg till Google mer än att skicka in ärenden via ett formulär. Så tills dess vi hör något från dem kan mail till gmail studsa.

Vi återkommer med mer information så fort vi hört något från Google men senast på fredag kl. 09.00

Det är mycket viktigt att man inte skickar ut massutskick till studenter från sin egen epost utan användare de tjänster som finns för detta. Ex. via lärplattformarna eller sändlistetjänsten Sympa. När enskilda användare skickar ut massutskick från sin egen epost ökar risken för att vi blir svartlistade på detta vis.
Vi vill också påminna om att vara uppmärksam på mail som ber dig logga in på en webbsida för att åtgärda problem med din epost eller liknande universitetet kommer aldrig att skicka ut mail med länkar där vi ber dig logga in.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering av e-postmiljön, onsdag 25/5, kl 08.00-11.00

Onsdag den 25/5 mellan kl. 08.00-11.00 kommer e-postmiljön att påverkas av ett byte av certifikat. Under denna period kan det bli tillfälliga fördröjningar på utgående och inkommande epost utanför UMU (gäller även Office 365). Intern epost kommer att fungera som vanligt. Det kan också tillfälligt vara omöjligt att nå antispam.umu.se.

Senast kl. 11.00 kommer miljön att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i kalenderfunktion för Epost

Kalenderkopplingen till och från Office 365 fungerar nu normalt. Microsoft har åtgärdat driftstörningen på sin sida.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning i kalenderfunktion för Epost

Vi har just nu en driftstörning i kopplingen mellan kalendrar som ligger i Exchange och i O365. Det innebär att vissa användare i O365 inte kan se kalendrar för vissa användare i Exchange och vice versa. Inom de både miljöerna fungerar kalenderkopplingen som den skall.

Vi har gjort en felanmälan till Microsoft eftersom de har en pågående driftstörning i kalenderfunktionen mellan organisationer i O365 som gör att vi misstänker att vi också är drabbade av den. Vi har fått en första kontakt och avvaktar nu besked från Microsoft. Om inget händer kommer nästa uppdatering vid lunch på måndag.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning i kalenderfunktion för Epost

Vi har just nu en driftstörning i kopplingen mellan kalendrar som ligger i Exchange och i O365. Det innebär att vissa användare i O365 inte kan se kalendrar för vissa användare i Exchange och vice versa.

Vi har gjort en felanmälan till Microsoft eftersom de har en pågående driftstörning i kalenderfunktionen mellan organisationer i O365 som gör att vi misstänker att vi också är drabbade av den. Vi har fått en första kontakt och avvaktar nu besked från dem. Vi återkommer med mer information imorgon bitti.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i kalenderfunktion för Epost

Vi har just nu en driftstörning i kopplingen mellan kalendrar som ligger i Exchange och i O365. Det innebär att vissa användare i O365 inte kan se kalendrar för vissa användare i Exchange och vice versa.

Vi har gjort en felanmälan till Microsoft eftersom de har en pågående driftstörning i kalenderfunktionen mellan organisationer i O365 som gör att vi misstänker att vi också är drabbade av den. Vi återkommer med mer information innan kl. 13.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad omstart av e-postserver, fredag 22/4, kl. 07.45-08.15

Fredag den 22/4 kommer inkommande och utgående epost att påverkas av en flytt av en av maskinerna som hanterar detta. Anledningen är det pågående arbetet med att förbättra universitetets centrala datorhall.

Du kan uppleva viss fördröjning i inkommande och utgående epost under denna period.

Efter 08.30 kommer e-postflödet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i kommunikationen mot UMU-adresser i Microsoft 365

Epostflödet fungerar nu normalt. Mail som studsat under driftstörningen måste skickas på nytt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk