Åtgärdad driftstörning i e-postmiljön

Inloggningen i Outlook fungerar nu normalt. Fortsatt felsökning av orsaken kommer att fortgå under veckan men vi bedömer att det inte kommer att påverka användarna.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i e-postmiljön

Vissa användare har problem att ansluta till eposten med Outlook. En inloggningsruta dyker upp och den godtar inte något lösenord. Det innebär att det kan vara problem att läsa och skicka epost. Om du upplever detta problem kan du läsa din epost via webmail istället.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan klockan 16.00

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat arbete i Exchange onprem, tisdag 13/2, från kl 09:00 till kl 14:00

Tisdag 13/2 kommer Exchange onprem(ej O365) att påverkas av arbete med konfigurering av ny server. Detta för att framöver planerat ersätta äldre servrar. Under denna period kan viss störning uppstå i trafiken till och från de postlådor( mest funktionslådor) som ligger onprem.

Efter 14:00 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad omstart av Sympa. Onsdag 14/2 från 13:00 till 14:00

En planerad omstart av Sympa kommer att ske på onsdag den 14/2. Det kan medföra att mail från Sympa inte kommer att skickas. Arbetet utförs mellan 13.00 och 14.00.

Efter 14:00 kommer Sympa att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Exchange online

E-posten i Exchange Online fungerar nu normalt och du kan komma åt din epost via din Outlook klient igen.

Microsoft rapporterar: ”Root cause: A recent configuration change to improve the way MAPI connects to the Exchange Online service had inadvertently prevented users from accessing their Exchange Online mailboxes”

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Exchange online

Microsoft har just nu en driftstörning i Exchange online. Det innebär att det inte går att skicka och läsa epost för vissa användare (både studenter och anställda) via Outlook. Mobil och webmail bör fungera som en workaround.

Microsoft arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan klockan 12:30.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i M365-tjänster

Nu fungerar tjänsterna i Microsoft 365 normalt. Driftstörningen låg hos Microsoft och de har rapporterat att problemet nu är löst.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning i 365-tjänster

Problemet med inloggning via MFA med Microsoft authenticator verkar nu vara löst för många användare. Men Microsoft rapporterar fortsatt om problem med flera tjänster i 365 för vissa användare. Några av tjänsterna som våra användare kan uppleva problem med är:

Microsoft Teams
– Users may be unable to send and receive messages.
– Users may be unable to create new Chats or Channels.

Exchange Online
– Users may be unable to send or receive email.

Power Apps
– Users may be unable to access the service.

Power Automate
– Users may be unable to access the service.

Det kan vara problem även med andra 365-tjänster. Microsoft arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information innan klockan 16.00.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Out of office-funktionen

Funktionen för frånvaromeddelanden i e-post fungerar nu normalt. Autosvar går nu ut även till externa användare. Det gäller både studenter och anställda.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Out of office funktionen

Vi har just nu en driftstörning i funktionen för frånvaromeddelanden på epost i vår e-postmiljö i 365. Det innebär att autosvar inte går ut till externa användare. Det gäller både studenter och anställda.

Vi har felanmält till Microsoft och väntar på att de ska åtgärda problemet. Vi återkommer med mer information innan kl. 09.00 den 1/11

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk