Åtgärdad driftstörning i its-cloud.

ITS-Cloud fungerar nu normalt. Om ni har problem efter det tillfälliga stoppet eller frågor, kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se