Planerat byte av hänvisningssystem, tisdag 18/6 kl 16:30

Tisdag den 17:e juni kl 16:30 kommer hänvisningssystemet att bytas ut mot en annan produkt. Vid denna tidpunkt kommer befintliga hänvisningar att nollställas och behöver ställas in på nytt. Koderna för hänvisning börjar numera med ett #-tecken. Ex #lun 1200. Mer info om bytet finner du på Aurora.

Webbsidan www.telefon.umu.se där man tidigare kunnat sätta hänvisnngar försvinner och du kan enbart sätta hänvisningar via Skype klienten eller Outlook.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av Skypetelefonin onsdag den 12/6 kl 17-23 & torsdag den 13/6 kl 17-23

Onsdag den 12/6 kl 17-23 & torsdag den 13/6 kl 17-23 kommer Skypemiljön att påverkas av en uppdatering till senaste version. I den senaste versionen finns bland annat en buggfix där Macklienter kan visa fel titel i möten. Under denna period kan du tillfälligt bli utloggad från din klient. Pågående samtal och möten påverkas inte så länge de inte överskrider 1 timme under tidsperioden. Vi rekommenderar att man startar om sin Skypeklient på torsdag och fredag morgon så kopplingen mot servern återupprättas korrekt.

Efter kl. 23 torsdag den 13/6 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat arbete med hänvisningstjänsten för Skypetelefonin, fredag 3/5 kl 08:30-09:00 & 12:00-12:30

Fredag den 3/5 mellan kl. 08:30-09:00 och 12:00-12:30 kommer hänvisningsfunktionen i Skypemiljön att påverkas av tester av ett nytt hänvisningssystem. Under denna period kan det bli störningar med befintliga hänvisningar och att samtal inte blockeras när ni sitter i telefon. Det kan också vara problem att sätta nya hänvisningar.

Efter dessa tidpunkter kommer hänvisningsystemet att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat arbete med hänvisningstjänsten för Skypetelefonin, måndag 29/4, kl. 12:30-15:30

Måndag den 29/4 kommer hänvisningsfunktionen i Skypemiljön att påverkas av tester av ett nytt hänvisningssystem. Under denna period kan det bli störningar med befintliga hänvisningar och att samtal inte blockeras när ni sitter i telefon. Det kan också vara problem att sätta nya hänvisningar.

Efter 15:30 kommer hänvisningsfunktionen att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i mobiltelefonitjänsten

Vi har just nu en driftstörning i mobiltjänsten hos Tele2. Det innebär att du inte kan ringa ditt eget mobilnummer hos Tele2 från din Skypeklient. Du får tillbaka en upptagetton istället. Alla andra som försöker ringa numret kommer fram inklusive anställda på UMU som ringer från Skypeklienten.

Vidarekoppling till eget mobilnummer och ring samtidigt fungerar dock som det skall.

Tele2 arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan 16:30.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på fast telefoni onsdag 17/8 kl. 07.00

Onsdag den 17/8 kommer vi att byta vilken väg vår fasta telefoni går från TDC:s system till Tele2:s dito. Mellan kl. 07.00-07.30 kan det vara problem att ringa ut och in till universitetet. Lyckas du inte ringa ut eller att ditt samtal bryts kan du försöka igen på någon minut.

Efter 07.30 kommer allt att fungera som vanligt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av Skypemiljön, Torsdag den 18/4 kl. 08:00-20:00

Torsdag den 18/4 kommer Skypemiljön att påverkas av en uppdatering till senaste version. Några av fixarna berör Macklienten bland annat en bugg som gör att man inte kan gå från tvåpartsamtal till möte från en Macklient. Under denna period kan man tillfälligt bli ut och inloggad från klienten. Befintliga samtal och möten påverkas inte så länge de inte pågår efter kl. 17. Då kan du behöva starta om mötet eller samtalet.

Senast 20:00 kommer Skypemiljön att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Skype

Skype fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i Skype

Vi har just nu en driftstörning i Skype. Det innebär att det kan vara svårt att logga in.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan 10.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad förändring i Skypemiljön torsdag 20/9 kl. 17:00 – 20:00

Torsdag 20/9 kl. 17:00 – 20:00 kommer tester av ett nytt contactcenter/hänvisningsystem att utföras. Under denna period kan det bli störningar på vissa funktioner såsom hänvisning, upptaget och stör ej i Skypemiljön.

Efter 20:00 kommer Skype att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se