Delvis åtgärdad driftstörning hos Tele2 (förutom från/till Telenor-abonnenter)

Samtal till och från Tele2 fungerar nu till och från samtliga operatörer förutom Telenor.

Pågående driftstörning hos Tele2 – uppdatering

Tele2 har just nu en driftstörning i sin telefonitjänst som kan påverka mobilsamtal och samtal till Skype. Skype till Skype-samtal fungerar dock.

Info från Tele2:


Den störning som drabbade Tele2 under eftermiddag och kväll igår är tillbaka. Med anledning av detta kan privat- och företagskunder uppleva problem med att ringa, speciellt till andra operatörer. Vi jobbar fortsatt intensivt med att lösa problemet.

Uppdaterat 13:00
Arbetet går framåt och vi ser att vissa åtgärder sakta men säkert ger positiva resultat, men läget är fortfarande inte stabilt. 

Tele2 har sedan cirka 09:00 idag har vi åter samma störning på våra telefonitjänster som igår, för både privat- och företagskunder. Med anledning av detta kan man uppleva problem med att ringa, speciellt mot andra operatörer. Felet ligger i central utrustning som kopplar röstsamtal till andra operatörer och inom Tele2s företagsväxlar.

Tele2 ser väldigt allvarligt på detta och fortsätter det intensiva arbetet med att åtgärda felet så snart som möjligt.

Vi kommer att hålla vår hemsida www.tele2.se uppdaterad med ny information kring hur åtgärdsarbetet går. Även det här pressmeddelandet kommer att uppdateras med mer information löpande.

SMS- och datatrafik fungerar 
Om man inte kan ringa rekommenderar vi att man använder andra former av kommunikation, som till exempel SMS eller samtal via tjänster som Skype eller WhatsApp som använder datatrafiken.

En generell rekommendation för kontakt med SOS Alarm vid mobilnätstörningar
Vid driftstörningar ska mani normalfallet automatiskt kopplas till 112 via en annan mobiloperatör. Om man har problem att komma i kontakt med SOS Alarm vid mobilnätstörningar, oavsett operatör, bör man ta ur sitt SIM-kort och ringa 112 utan SIM-kortet i mobiltelefonen.”

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning hos Tele2

Tele2 har just nu en driftstörning i sin telefonitjänst. Det innebär att det kan vara problem att ringa ut och in från våra mobiler och skypeklienter.

Info från Tele2:

Den störning som drabbade Tele2 under eftermiddag och kväll igår är tillbaka. Med anledning av detta kan privat- och företagskunder uppleva problem med att ringa, speciellt till andra operatörer. Våra tekniker arbetar med att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Tele2 har fortsatt monitorera våra system under natten och sedan cirka 09:00 idag har vi åter samma störning på våra telefonitjänster i Sverige, som kan drabba både företags- och privatkunder. Med anledning av detta kan man uppleva problem med att ringa, speciellt mot andra operatörer.

Tele2 ser allvarligt på detta och arbetar intensivt för att åtgärda felet så snart som möjligt.

En generell rekommendation för kontakt med SOS Alarm vid mobilnätstörningar
Om man har problem att komma i kontakt med SOS Alarm vid mobilnätstörningar, oavsett operatör, bör man ta ur sitt SIM-kort och ringa 112 utan SIM-kortet i mobiltelefonen.”

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat byte av hänvisningssystem, tisdag 18/6 kl 16:30

Tisdag den 17:e juni kl 16:30 kommer hänvisningssystemet att bytas ut mot en annan produkt. Vid denna tidpunkt kommer befintliga hänvisningar att nollställas och behöver ställas in på nytt. Koderna för hänvisning börjar numera med ett #-tecken. Ex #lun 1200. Mer info om bytet finner du på Aurora.

Webbsidan www.telefon.umu.se där man tidigare kunnat sätta hänvisnngar försvinner och du kan enbart sätta hänvisningar via Skype klienten eller Outlook.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av Skypetelefonin onsdag den 12/6 kl 17-23 & torsdag den 13/6 kl 17-23

Onsdag den 12/6 kl 17-23 & torsdag den 13/6 kl 17-23 kommer Skypemiljön att påverkas av en uppdatering till senaste version. I den senaste versionen finns bland annat en buggfix där Macklienter kan visa fel titel i möten. Under denna period kan du tillfälligt bli utloggad från din klient. Pågående samtal och möten påverkas inte så länge de inte överskrider 1 timme under tidsperioden. Vi rekommenderar att man startar om sin Skypeklient på torsdag och fredag morgon så kopplingen mot servern återupprättas korrekt.

Efter kl. 23 torsdag den 13/6 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat arbete med hänvisningstjänsten för Skypetelefonin, fredag 3/5 kl 08:30-09:00 & 12:00-12:30

Fredag den 3/5 mellan kl. 08:30-09:00 och 12:00-12:30 kommer hänvisningsfunktionen i Skypemiljön att påverkas av tester av ett nytt hänvisningssystem. Under denna period kan det bli störningar med befintliga hänvisningar och att samtal inte blockeras när ni sitter i telefon. Det kan också vara problem att sätta nya hänvisningar.

Efter dessa tidpunkter kommer hänvisningsystemet att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat arbete med hänvisningstjänsten för Skypetelefonin, måndag 29/4, kl. 12:30-15:30

Måndag den 29/4 kommer hänvisningsfunktionen i Skypemiljön att påverkas av tester av ett nytt hänvisningssystem. Under denna period kan det bli störningar med befintliga hänvisningar och att samtal inte blockeras när ni sitter i telefon. Det kan också vara problem att sätta nya hänvisningar.

Efter 15:30 kommer hänvisningsfunktionen att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i mobiltelefonitjänsten

Vi har just nu en driftstörning i mobiltjänsten hos Tele2. Det innebär att du inte kan ringa ditt eget mobilnummer hos Tele2 från din Skypeklient. Du får tillbaka en upptagetton istället. Alla andra som försöker ringa numret kommer fram inklusive anställda på UMU som ringer från Skypeklienten.

Vidarekoppling till eget mobilnummer och ring samtidigt fungerar dock som det skall.

Tele2 arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan 16:30.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på fast telefoni onsdag 17/8 kl. 07.00

Onsdag den 17/8 kommer vi att byta vilken väg vår fasta telefoni går från TDC:s system till Tele2:s dito. Mellan kl. 07.00-07.30 kan det vara problem att ringa ut och in till universitetet. Lyckas du inte ringa ut eller att ditt samtal bryts kan du försöka igen på någon minut.

Efter 07.30 kommer allt att fungera som vanligt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av Skypemiljön, Torsdag den 18/4 kl. 08:00-20:00

Torsdag den 18/4 kommer Skypemiljön att påverkas av en uppdatering till senaste version. Några av fixarna berör Macklienten bland annat en bugg som gör att man inte kan gå från tvåpartsamtal till möte från en Macklient. Under denna period kan man tillfälligt bli ut och inloggad från klienten. Befintliga samtal och möten påverkas inte så länge de inte pågår efter kl. 17. Då kan du behöva starta om mötet eller samtalet.

Senast 20:00 kommer Skypemiljön att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se