Planerat underhåll av centrala telefonnummer, torsdag den 8/6 kl. 15.00

På grund av planerat underhållsarbete kommer Umeå universitets växel och några andra centrala telefonnummer stängas redan kl. 15 på torsdag den 8 juni. Telefonnumren väntas fungera som vanligt igen senast morgonen därpå. Övrig telefoni berörs inte och fungerar som vanligt.

Nummer som stängs kl. 15 den 8 juni:
Umeå universitets växel
ITS Servicedesk
Universitetsservice alla husnummer
Säkerhetsnumret 7600 (fungerar igen vid kl. 17 den 8/6)
Bildmuseets reception
Umeå universitets pressnummer
Tryckservice

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat underhåll i Teams/Skype-telefonin måndag 17/4 kl. 16:30-22:00

Måndag den 17/4 kl. 16:30 kommer den fasta telefonin på universitetet att påverkas av en portering av nummer till Teams. Detta är ett av stegen för att slutföra flytten från Skype till Teams. Under denna period kommer det inte att gå att ringa ut eller in via den fasta telefonin. Vi räknar med att mellan 16:30 – 18:30 kommer telefonin vara helt nere och därefter kan det uppstå tillfälliga störningar under kvällen.

Mobiltelefonin och teams<->teams-samtal/möten påverkas inte.

Senast klockan 22:00 kommer allt att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i mobiltelefoni

Mobiltelefonin fungerar nu normalt och det går att nå tjänstemobilerna från UMU:s fasta telefoni.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning för mobiltelefoni

Telia har just nu en driftstörning efter omläggningen i morse på tjänstemobilerna. Det innebär att man inte kan ringa tjänstemobiler kopplade till UMU från Skype/Teams. Det går dock att nå dem från externa nummer. Inställningar för ring samtidigt samt vidarekoppling till tjänstemobiler kopplade till UMU fungerar inte heller.

Telia arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med ny status innan klockan 10:30.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning hos Telia

Driftstörningen hos Telia är åtgärdad, men det kan finnas kvar störningar som påverkar telefoni, skype, teams och mobil.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning hos Telia

Telia har just nu en driftstörning som påverkar telefoni, skype, teams och mobil Det innebär att det kan vara problem att ringa

Telia arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information innan 17:00

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning hos Telia

Telia har just nu en driftstörning som påverkar telefoni, skype, teams och mobil Det innebär att det kan vara problem att ringa

Telia arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information innan 14:00

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i flera centrala system

DNS-tjänsten fungerar nu normalt och övriga tjänster som drabbades av detta är på väg upp. Det kan dock vara temporära störningar under förmiddagen. Epost som kommit in skickats ut under tidig morgon kan bli försenad.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i flera centrala system

Vi har just nu en driftstörning på DNS-tjänsten som gör att flera centrala system (epost, web, inloggning m.m.) inte fungerar som de skall.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 09.00.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat certifikatbyte i Skypemiljön, tisdag 29/11, kl. 07.30-09.00

Tisdag den 29/11 kommer Skypetelefonin att påverkas av ett byte av certifikat. Under denna period kan klienter tillfälligt kopplas ned och fasta telefoner kan tappa kontakten.

Efter 09.00 kommer miljön att fungera normalt igen. Fasta Skypetelefoner kan behöva startas om efter bytet om de inte återansluter automatiskt.

Inkommande och utgående samtal kommer inte att påverkas av certifikatbytet.

Vid frågor kontakta Servicedesk