Planerat nätarbete med servern för utgående epost, torsdag 8/6 kl. 08.00-10.00

Torsdag den 8/6 kl. 08.00-10.00 kommer smtp-servern att påverkas av en flytt till ny nätverksinfrastruktur. Under denna period kommer enheter (ex. skrivare, servrar) på campus som använder den blockeras från att skicka ut mail. Andra tjänster som kan påverkas är ex. notifieringar från Wisum, Personaladministration och Ladok. Personlig inkommande/utgående epost påverkas inte. Efter kl. 10.00 kommer systemet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i inloggningstjänsten

Universitetets centrala inloggningstjänst fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i inloggningstjänsten

Vi har just nu en driftstörning i universitetets centrala inloggningstjänst. Det innebär att det kan vara problem att logga in till en eller flera centrala tjänster, ex. www.umu.se och Canvas.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl. 16.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i tjänsten Resultatrapportering (från Canvas), måndag 5/12, 10:00 – 12:00

Måndag 5/12 kommer Resultatrapportering att påverkas av uppdateringar. Under denna period går det inte att rapportera resultat till Ladok via tjänsten.

Efter 12:00 5/12 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i inloggningstjänsten, onsdag 22/9 från kl. 7.00 till kl. 7.30

På onsdag den 22/9 kl. 7.00 kommer den centrala inloggningstjänsten ADFS att påverkas av ett kort avbrott i samband med en uppdatering.

Efter kl. 7.30 kommer inloggning att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

On Wednesday September 22, a maintenance of our login services is scheduled between 7 and 7.30 a.m.

Questions? Contact Servicedesk
www.umu.se/en/servicedesk

Planerad uppdatering av inloggningstjänsten, tisdag 10/11, från kl. 7 till kl. 9

Tisdagen den 10/11 mellan kl. 7.00 och ca kl. 9.00 sker ett underhåll av inloggningstjänsten som används för system med central inloggning, dvs. där du loggar in med ditt Umu-id. Mindre störningar kan förekomma. 

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Driftstörning i Ladok åtgärdad

Driftstörningen i Ladok med bland annat långa svarstider och felmeddelanden beräknas vara åtgärdad av den uppdatering i Ladok som gjordes på morgonen idag. Man bevakar prestandan för att säkertställa detta.

Planerad uppdatering i Ladok 17/12 kl 04.00 till kl 06.00; Ladok update 17 December from 04:00 to 06:00

Tisdag 17 december mellan kl 04.00-06.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering. Under den perioden kan du som är student bland annat inte registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben. Du som är anställd kan inte arbeta i systemet.

Senast kl 06.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Tuesday 17 December between 04:00 and 06:00, Ladok will be affected by an update. During this period, students cannot, for example, register, sign up for examinations or see your courses on the student web. Staff cannot work in the system.

No later that 06:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad åtgärd i Ladok idag fredag 6 december kl 12-13

Man behöver tillfälligt stänga ned Ladok för att åtgärda av ett akut problem i den bakomliggande systemmiljön. Ladok-produktionsmiljö beräknas därför vara stängt idag mellan kl 12.00-13.00.

Detta påverkar Ladoktjänsterna på studentwebben också.

Ladok will be unaccessible today between 12:00 and 13:00. This affects some services on the student web as well.

 

Planerad uppdatering i Ladok 4/12 kl 04.00 till kl 06.00; Ladok update 4 December from 04:00 to 06:00

Onsdag 4 december mellan kl 04.00-06.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering. Under den perioden kan anställda inte arbeta i systemet, och som student kan du inte exempelvis registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben.

Senast kl 06.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Wednesday 4 December between 04:00 and 06:00, Ladok will be affected by an update. During this period, staff cannot work in the system, and as a student you may not be able to, for example, register, sign up for an examination or see your courses on the student web.

No later that 06:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se