Planerat certifikatbyte i Skypemiljön, tisdag 29/11, kl. 07.30-09.00

Tisdag den 29/11 kommer Skypetelefonin att påverkas av ett byte av certifikat. Under denna period kan klienter tillfälligt kopplas ned och fasta telefoner kan tappa kontakten.

Efter 09.00 kommer miljön att fungera normalt igen. Fasta Skypetelefoner kan behöva startas om efter bytet om de inte återansluter automatiskt.

Inkommande och utgående samtal kommer inte att påverkas av certifikatbytet.

Vid frågor kontakta Servicedesk