Planerat underhåll i Teams/Skype-telefonin måndag 17/4 kl. 16:30-22:00

Måndag den 17/4 kl. 16:30 kommer den fasta telefonin på universitetet att påverkas av en portering av nummer till Teams. Detta är ett av stegen för att slutföra flytten från Skype till Teams. Under denna period kommer det inte att gå att ringa ut eller in via den fasta telefonin. Vi räknar med att mellan 16:30 – 18:30 kommer telefonin vara helt nere och därefter kan det uppstå tillfälliga störningar under kvällen.

Mobiltelefonin och teams<->teams-samtal/möten påverkas inte.

Senast klockan 22:00 kommer allt att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk