Åtgärdad driftstörning i mobiltelefoni

Mobiltelefonin fungerar nu normalt och det går att nå tjänstemobilerna från UMU:s fasta telefoni.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk