Inlägg av Jan Pettersson

Planerat certifikatbyte i Skypemiljön, måndag den 27/9 kl. 15.30-16.30

Måndag den 27/9 kommer Skype-miljön att påverkas av ett byte till ett nytt certifikat. Bytet bör inte märkas av då det kommer från samma utfärdare som tidigare. Fasta Skype-telefoner kan ev. loggas ut tillfälligt. Senast kl. 16.30 kommer tjänsten att fungera normalt igen. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.umu.se/servicedesk

Planerat arbete med strömförsörjningen den 29/9 kl 14:00-20:00

Akademiska hus gör ett planerat underhållsarbete med högspänningsanläggningen i Universitetsledningshuset den 29/9 kl 14:00-20:00. Universitetets datorhall i Universitetsledningshuset kommer att påverkas och därför sker följande åtgärd: Datorhallen kommer att stängas ned från klockan 14:00 inför det planerade arbetet. Det innebär minskad redundans för centrala IT-tjänster, men bör ej påverka tillgängligheten. Det kan dock bli tillfälliga […]

Åtgärdad driftstörning i Office 365 rörande vidarebefordran av epost för studenter

Microsoft har haft en driftstörning i sin webmailstjänst som gör att du inte kan sätta vidarebefordran av epost. Funktionen för autosvar och inboxregler verkar också ha påverkas. Problemet verkar drabba användare som har ett annat språk än engelska inställt i sin webmail. Det verkar inte påverka befintliga inställningar men du kan inte ändra dem. Microsoft […]

Pågående driftstörning i Office 365 rörande vidarebefordran av epost för studenter

Microsoft har just nu en driftstörning i sin webmailstjänst som gör att du inte kan sätta vidarebefordran av epost. Funktionen för autosvar och inboxregler verkar också påverkas. Problemet verkar drabba användare som har ett annat språk än engelska inställt i sin webmail. Det verkar inte påverka befintliga inställningar men du kan inte ändra dem. Microsoft […]