Planerad arbete med inloggningstjänsten, fredag 22/9 kl. 07.00-08.00

Fredag den 22/9 kommer inloggningstjänsten för universitetet att påverkas av ett certifikatbyte. Någon gång under denna period kommer inloggningstjänsten att vara oåtkomlig under en minut när tjänsten startas om. Kommer du inte åt inloggningen vänta någon minut och pröva igen.

Efter 08.00 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Zoom

Driftstörningen som upptäcktes 28/6 har nu åtgärdats.

Zoom fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Zoom

Vi har just nu en driftstörning i Zoom. Störningen är sporadisk och innebär att det kan vara instabilt och koppla ner sig själv eller att det inte går att starta möten alls.

Sunet arbetar med att lösa problemet. Här finns en sammanfattande status för Sunets tjänster, så snart problemet är avhjälpt ändrar dom färgkoden för ”On-Prem” i Zoom-blocket:
https://status.sunet.se/

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat underhåll i Zoom, onsdag 12/4, från 22:00 till 02:00 (13/4)

Onsdag 12/4 kl. 22:00 kommer Zoom att påverkas av underhåll. Under denna period går inte Zoom att använda, driftstörningar kommer att förekomma pga. omstarter av en mängd servrar.

Efter kl. 02:00 13/4 beräknas Zoom fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i flera centrala system

Vi har just nu en driftstörning på DNS-tjänsten som gör att flera centrala system (epost, web, inloggning m.m.) inte fungerar som de skall.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 09.00.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i Zoom & Umu Play, från 8/4 till 10/4

Från fredag den 8/4 kl 17:00 till och med söndag den 10/4 kl 21:00 kommer Zoom och Umu Play att påverkas av ett servicearbete. Under detta intervall kan periodvisa störningar förekomma i tjänsterna.

Efter söndag kl 21:00 kommer Zoom och Umu Play att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Zoom

Driftstörningen är åtgärdad och Zoom fungerar nu normalt. 

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortsatt driftstörning i Zoom

Driftstörningen i Zoom kvarstår. Det innebär att mötesdeltagare fortfarande inte kan ansluta till Breakout Rooms. 

Systemleverantören arbetar med problemet och vi återkommer så snart vi vet mer. 

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Zoom

Vissa användare upplever problem att starta och ansluta till möten. Systemleverantören arbetar med att lösa problemet. Följ status via följande länk: https://status.zoom.us/incidents/r5pcn7rfbwl1 

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i Zoom, tisdag 16/2, från kl 21.00 till kl 22.00

Tisdag 16/2 från kl 21.00 till kl 22.00 kommer Zoom att påverkas av en systemuppdatering, under den här tiden kan Zoom vara otillgängligt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk