Pågående driftstörning i flera centrala system

Vi har just nu en driftstörning på DNS-tjänsten som gör att flera centrala system (epost, web, inloggning m.m.) inte fungerar som de skall.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 09.00.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Skyddade dokument

Vi har just nu en driftstörning i Skyddade dokument. Störningen består i problem vid inloggning på tjänsten.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Förändringar i inloggningstjänsten, tisdag 7/12 kl. 7.00-7.30

Den 7/12 klockan 07.00 kommer inloggningens utseende att förändras för vissa tjänster som kräver multifaktorautentisering, till exempel Skyddade dokument. Förändringen innebär att efter inloggning med Umu-id och lösenord kommer användaren att behöva välja mellan Freja eID+ och Microsoft Authenticator som andra faktor, se bild nedan.

För dig som tidigare aktiverat MFA med mobil enhet eller dosa blir den enda skillnaden att du behöver välja alternativet ”Logga in med Microsoft Authenticator” för att komma vidare. För Office 365 blir det ingen förändring vid inloggning.

Det kan uppstå störningar medan förändringen sker mellan kl. 7.00 och 7.30.

Här finns en manual för hur du loggar in med Freja eID+, https://manual.its.umu.se/logga-in-och-verifiera-dig-med-freja-eid/.

Läs mer om Freja eID+ här, https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-digitala-tjanster/umu-id/sakrare-inloggning/freja-eid/.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Introducing Freja eID+ as MFA on the login service

December 7th at 7.00 the login of the systems that requires multifactor authentication, for example at Secure storage space (Skyddade dokument), will change looks.

The change means that after you’ve logged in with your Umu-id and password, you can choose to identify with either Freja eID+ or Microsoft Authenticator as multifactor. Here is a manual for how to log in with Freja eID+, https://manual.its.umu.se/en/freja-eid/. Office 365 will not be affected by the change.

For those of you who have previously activated MFA, with either Microsoft Athenticator on a mobile device or using a hardware token, select the ”Sign in using Microsoft Authenticator” option to proceed.

There may be some disturbance between 7.00-7.30 on the login service.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.umu.se/en/servicedesk/

Planerad uppdatering i inloggningstjänsten, tisdag 9/11 från kl. 7.00 till kl. 7.30

På tisdag den 9/11 kl. 7.00 kan den centrala inloggningstjänsten ADFS delvis vara otillgänglig i samband med en uppdatering.

Efter kl. 7.30 kommer inloggning att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

On Tuesday November 9, a maintenance of our login services is scheduled between 7 and 7.30 a.m.

Questions? Contact Servicedesk
www.umu.se/en/servicedesk

Planerad uppdatering i inloggningstjänsten, tisdag 26/10 från kl. 7.00 till kl. 7.30

På tisdag den 26/10 kl. 7.00 kan den centrala inloggningstjänsten ADFS delvis vara otillgänglig i samband med en uppdatering.

Efter kl. 7.30 kommer inloggning att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

On Tuesday October 26, a maintenance of our login services is scheduled between 7 and 7.30 a.m.

Questions? Contact Servicedesk
www.umu.se/en/servicedesk

Planerad uppdatering i inloggningstjänsten, onsdag 22/9 från kl. 7.00 till kl. 7.30

På onsdag den 22/9 kl. 7.00 kommer den centrala inloggningstjänsten ADFS att påverkas av ett kort avbrott i samband med en uppdatering.

Efter kl. 7.30 kommer inloggning att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

On Wednesday September 22, a maintenance of our login services is scheduled between 7 and 7.30 a.m.

Questions? Contact Servicedesk
www.umu.se/en/servicedesk

Planerad uppdatering i tjänsten Skyddade dokument klar.

Åtgärderna är nu utförda och tjänsten Skyddade dokument skall fungera normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering av Skyddade dokument torsdag 10/6 kl. 08.00-10.30

Torsdag den 10/6 kommer tjänsten Skyddade dokument att påverkas av en förändring i servermiljön. Detta för att se till att tjänsten får bättre tillgänglighet. Under denna period kommer tjänsten periodvis att vara helt nere. Senast kl. 10:30 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat underhåll på Skyddade dokument tisdag 30/3

Tisdag 30/3 mellan kl. 09-12 kommer Skyddade dokument att påverkas av ett arbete med att förbättra tillgängligheten på tjänsten. Under denna period kan tjänsten tillfälligt vara nere.

Efter 12.00 kommer Skyddade dokument att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk