Fortsatt driftstörning i flertalet system

Vi har just nu en driftstörning i flertalet system. Det innebär att det kan vara svårt att komma åt vissa system.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 17:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i flertalet system

Vi har just nu en driftstörning i flertalet system. Det innebär att det kan vara svårt att komma åt vissa system.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 15:30.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning rörande inloggning med Umu-id

Vi har just nu en driftstörning på en tjänst som hanterar inloggning med Umu-id. Det gör att det inte går att komma åt vissa tjänster som använder Umu-id. Aurora och Office 365 fungerar dock.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 10.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Slutförd uppdatering i lärplattformen Moodle, 2016-12-10 17.30

Slutförd uppdatering av lärplattformen Moodle, 2016-12-10 17.30

Den skall nu åter fungera för alla användare.

Om du fortfarande kommer till sidan med underhållsmeddelande så behöver följande steg genomföras:

Starta om webbläsaren, försök igen

Töm alla kakor(cookies) för www.moodle.umu.se, försök igen

Start om datorn, försök igen

Om du fortfarande kommer till underhållsmeddelandet så är det antagligen din internetleverantör som inte uppdaterat den nya webbadressen, och då löser det sig antagligen om några timmar .

Lägg annars ett ärende i www.servicedesk.its.umu.se

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av lärplattformen Moodle, lördag 10/12

Lördag, 10/12 kommer Moodle (www.moodle.umu.se) att påverkas av uppdatering till en ny version.  I och med uppdateringen kommer även kursadministrationen att uppdateras. Det innebär att varken studenter eller personal kommer att kunna logga in i Moodle förrän uppgraderingen är genomförd.

I samband med detta kommer även synkroniseringstjänsten att vara otillgänglig mellan kl 8-10. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Försenat arbetet – Den planerade uppdateringen i www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkroniseringstjänsten, onsdag, 8/6 drar ut på tiden

Det planerade arbetet i www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkoniseringstjänsten (Kardía) drar ut på tiden och kommer att ta resten av dagen. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom. Under denna period fungerar det att lägga supportärenden i Servicedesk.

OBS: Personalkatalogen kommer delvis påverkas av driftstörningar efter denna uppdatering är gjord
Efter denna uppdatering kommer visst arbete också behöva göras för visning av och sökning i personalkatalogen på umu.se och aurora.umu.se, samt hanteringen av din profilsida i Aurora. Det innebär att du kan uppleva vissa temporära störningar under eftermiddagen.

Följande tjänster och funktioner har fördröjningar eller är inte tillgängliga 8/6

 • Hantera kursgrupper
 • Skapa kurssajter i Cambro och Moodle
 • Administrera Skypebeställningar
 • Hantera UmU-kort
 • Hantera Filyta
 • Skapa gästkonton
 • Beställning av VPN
 • Aktivering av studentkonton
 • Byte av primär e-post för studenter
 • Använda Dirigenten

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i flera tjänster

Tjänsterna fungerar nu normalt. Detta gäller:

 • Album (bibliotekstjänsten)
 • Moodle.umu.se
 • Follow Me Print
 • Webbhotellet

Pågående driftstörning i flera system

Vi har just nu en driftstörning i flera system:

 • Album (biblioteketssystemet)
 • Moodle.umu.se
 • Follow Me Print
 • Webbhotellet

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 12.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkroniseringstjänsten, onsdag, 8/6, från 07.00-12.00

Onsdag, 9/6, kl 7-12, kommer www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkoniseringstjänsten (Kardía) att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom. Under denna period fungerar det att lägga supportärenden i Servicedesk.

OBS: Personalkatalogen kommer delvis påverkas av driftstörningar efter denna uppdatering är gjord
Efter denna uppdatering kommer visst arbete också behöva göras för visning av och sökning i personalkatalogen på umu.se och aurora.umu.se, samt hanteringen av din profilsida i Aurora. Det innebär att du kan uppleva vissa temporära störningar under eftermiddagen.

Följande tjänster och funktioner har fördröjningar eller är inte tillgängliga mellan 07.00-12.00 8/6

 • Hantera kursgrupper
 • Skapa kurssajter i Cambro och Moodle
 • Administrera Skypebeställningar
 • Hantera UmU-kort
 • Hantera Filyta
 • Skapa gästkonton
 • Beställning av VPN
 • Aktivering av studentkonton
 • Byte av primär e-post för studenter
 • Använda Dirigenten

Efter kl 12.00 kommer dessa tjänster att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se