Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Copyprint fungerar nu normalt.
Då driftstörningen skedde på serversidan så kan det behövas att skrivaren startas om.

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint. Det innebär att det inte går att skriva ut  vi tjänsten.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 15.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

 

Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Utskrifter via tjänsten Copyprint ska nu fungera normalt.

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i CopyPrint. Det innebär att det kan vara problem att skriva ut via tjänsten.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 13.30.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Copyprint fungerar nu normalt.

Driftstörningen gjorde att vissa utskrifter försvann från kön, vi fortsätter felsöka hur problemet uppstod.

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i CopyPrint. Det innebär att de flesta som använder tjänsten inte kan skriva ut på tjänstens skrivare.

Vi återkommer senast kl 10.00 med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i CopyPrint

CopyPrint fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i CopyPrint

Vi har just nu en driftstörning i CopyPrint. Det innebär att du som använder tjänsten inte kan skriva ut på tjänstens skrivare.

Vi återkommer senast kl 15.00 med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i utskriftstjänsten Copyprint

Utskrifter via tjänsten Copyprint ska nu fungera normalt.

Leverantören utreder varför tjänsten stannade och hur vi kan undvika att det händer igen.

Pågående driftstörning i utskriftstjänsten Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i utskriftstjänsten Copyprint. Det innebär att det inte går att logga in på skrivaren eller skriva ut.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 9.30.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se