Planerat arbete med lärplattformar och videotjänsten, torsdag 17/5, från kl 05:00 till kl 08:00

Torsdag 17 maj kommer lärplattformarna (Cambro, Moodle) och videotjänsten UmU Play att vara otillgängliga från kl 05:00 på grund av arbete med tekniska uppgraderingar. Under denna period kommer det inte gå att logga in eller använda tjänsterna. Senast 08:00 kommer tjänsterna att fungera normalt igen.

Har du frågor, kontakta Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se

Maintenance of E-learning services, thursday 17/5, from 05am to 08am

Thursday May 17 Cambro, Moodle and UmU Play will be unavailable from 5am due to technical maintenance and upgrade of UmU Play. During this time login will not be possible and resources within Cambro and Moodle cannot be accessed. By 8am the services will be back online.

If you have questions, contact Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Moodle, onsdag, 21/3, kl. 06.00 – 06.10

Moodle uppgraderas onsdag (2018-03-21), kl 06:00. Tjänsten kan vara otillgänglig upp till 10 min.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i e-postsystemet påverkar e-postutskick från flertalet andra system

Vi har just nu en driftstörning i e-posten. Det kan förekomma temporära driftstörningar på utgående e-post till externa adresser, vilket innebär att e-post ej skickas utan läggs på kö.

Det innebär också att e-post som skickas ut i samband med olika typer av tjänster också fördröjs. Exempel på tjänster där e-postnotifieringar köas upp är:

  • Studentaktivering
  • Information till prefekter och IT-ansvariga om förändringar för anknutna och anställda
  • Information om att du blivit tillagd på en kurssajt

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 13.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i www.moodle.umu.se, 2017-11-15 03:00 till 04:30

2017-11-15 03:00 till 04:30 kommer www.moodle.umu.se att påverkas av uppgradering. Under denna period är www.moodle.umu.se inte tillgänglig för användare.

Efter 04:30 kommer www.moodle.umu.se att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Umuplay

Vi har just nu en driftstörning i Umuplay. Det innebär att du inte kommer åt tjänsten och dess innehåll just nu.

Vi återkommer senast kl 13.00  med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad avbrott påverkar alla IT-system och tjänster, samt tillgång till nät, måndag 14/8, från kl 20-21

Måndag, 14/8 kommer alla IT-system samt tillgång till både fast och trådlöst nät påverkas av ett planerat avbrott. Detta beror på ett planerat arbete från Akademiska hus. Under denna period kommer kan IT-system och tillgång till Umeå universitets fast och trådlösa nät vara svåra att nå.

Efter kl 21 kommer alla IT-system och nätverk fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Moodle: Underhåll onsdag 10/5, kl 06-08

Onsdag den 10/5 sker underhåll av Moodle mellan kl 06-08. Räkna med att systemet kommer att vara otillgängligt under denna period.

Wednesday, May 10:th, there will be maintenance on Moodle. This will occur between 06-08. During this period it may not be possible to use the system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Moodle

Vi har just nu en driftstörning i Moodle. Det innebär att man inte kan logga in.

Vi beräknar att inloggningen ska fungera inom några minuter.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Cambro/Moodle: Underhåll torsdag 6/4, kl 07-08

Torsdagen den 6/4 sker underhåll av Cambro och Moodle mellan kl 07-08. Räkna med att systemen kommer att vara otillgängliga under denna period.

Thursday, April 6:th, there will be maintenance on Cambro and Moodle. This will occur between 07-08. During this period it may not be possible to use the systems.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se