Slutförd uppdatering i lärplattformen Moodle, 2016-12-10 17.30

Slutförd uppdatering av lärplattformen Moodle, 2016-12-10 17.30

Den skall nu åter fungera för alla användare.

Om du fortfarande kommer till sidan med underhållsmeddelande så behöver följande steg genomföras:

Starta om webbläsaren, försök igen

Töm alla kakor(cookies) för www.moodle.umu.se, försök igen

Start om datorn, försök igen

Om du fortfarande kommer till underhållsmeddelandet så är det antagligen din internetleverantör som inte uppdaterat den nya webbadressen, och då löser det sig antagligen om några timmar .

Lägg annars ett ärende i www.servicedesk.its.umu.se

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se