Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Det innebär att [beskriv hur det påverkar slutanvändaren och vilka system som driftstörningen berör].

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl [Om möjligt skriv om hur lång tid till nästa uppdatering kommer].

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

 

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.