Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön.  problemet är lokaliserat och produktionssystem kommer successivt att starta upp.

Arbete kommer att fortsätta under natten, och det kan innebära att test system inte startas upp i natt.

Mer information kommer i morgon vid 8:00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.