Åtgärdad driftstörning i ITS-cloud

ITS-Cloud fungerar nu normalt.  Den tidigare driftstörningen i den virtuella miljön skall nu vara avhjälpt.