Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Vi vet inte hur omfattande problemet är just nu.

Just nu är flertalet centrala system påverkade. Vi arbetar just nu med att försöka lösa problemet. Nästa informationstid 23.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.