Åtgärdad driftstörning i Exchange online

E-posten i Exchange Online fungerar nu normalt och du kan komma åt din epost via din Outlook klient igen.

Microsoft rapporterar: ”Root cause: A recent configuration change to improve the way MAPI connects to the Exchange Online service had inadvertently prevented users from accessing their Exchange Online mailboxes”

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Exchange online

Microsoft har just nu en driftstörning i Exchange online. Det innebär att det inte går att skicka och läsa epost för vissa användare (både studenter och anställda) via Outlook. Mobil och webmail bör fungera som en workaround.

Microsoft arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan klockan 12:30.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i M365-tjänster

Nu fungerar tjänsterna i Microsoft 365 normalt. Driftstörningen låg hos Microsoft och de har rapporterat att problemet nu är löst.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning i 365-tjänster

Problemet med inloggning via MFA med Microsoft authenticator verkar nu vara löst för många användare. Men Microsoft rapporterar fortsatt om problem med flera tjänster i 365 för vissa användare. Några av tjänsterna som våra användare kan uppleva problem med är:

Microsoft Teams
– Users may be unable to send and receive messages.
– Users may be unable to create new Chats or Channels.

Exchange Online
– Users may be unable to send or receive email.

Power Apps
– Users may be unable to access the service.

Power Automate
– Users may be unable to access the service.

Det kan vara problem även med andra 365-tjänster. Microsoft arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information innan klockan 16.00.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning vid inloggning med MFA

Microsoft har just nu en driftstörning som gör att inloggning med MFA via Microsoft Authenticator ger ett felmeddelande.. Det innebär att du inte kan logga in mot tjänster som kräver MFA med Microsoft Authenticator. Inloggning med Freja som MFA fungerar dock.

Microsoft har lagt upp ett service ärende om problemet och de arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information innan klockan 14:00.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Out of office funktionen

Vi har just nu en driftstörning i funktionen för frånvaromeddelanden på epost i vår e-postmiljö i 365. Det innebär att autosvar inte går ut till externa användare. Det gäller både studenter och anställda.

Vi har felanmält till Microsoft och väntar på att de ska åtgärda problemet. Vi återkommer med mer information innan kl. 09.00 den 1/11

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad arbete med inloggningstjänsten, fredag 22/9 kl. 07.00-08.00

Fredag den 22/9 kommer inloggningstjänsten för universitetet att påverkas av ett certifikatbyte. Någon gång under denna period kommer inloggningstjänsten att vara oåtkomlig under en minut när tjänsten startas om. Kommer du inte åt inloggningen vänta någon minut och pröva igen.

Efter 08.00 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning för utgående epost

Den utgående eposten skall snart fungera nu normalt. Microsoft har lyft blockeringen som berodde på studentkonton som hade skickat ut spam. Det kan ta olika lång tid för olika epostkonton att få policyn lyft. Men inom 4 timmar bör alla konton fungera igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning för utgående e-post

Vi har just nu en driftstörning i vår e-post. Microsoft har blockerat utgående epost i vår 365-miljö på grund av en ökad mängd utgående epost. Det innebär att det inte går att skicka ut epost från UMU. Inkommande mail skall inte påverkas.
Det drabbar både studenter och anställda.

Mail som skickas kommer inte att skickas om utan behöver skickas om när vi fått Microsoft att lyfta spärren.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan klockan 15.30

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat underhåll i Teams/Skype-telefonin måndag 17/4 kl. 16:30-22:00

Måndag den 17/4 kl. 16:30 kommer den fasta telefonin på universitetet att påverkas av en portering av nummer till Teams. Detta är ett av stegen för att slutföra flytten från Skype till Teams. Under denna period kommer det inte att gå att ringa ut eller in via den fasta telefonin. Vi räknar med att mellan 16:30 – 18:30 kommer telefonin vara helt nere och därefter kan det uppstå tillfälliga störningar under kvällen.

Mobiltelefonin och teams<->teams-samtal/möten påverkas inte.

Senast klockan 22:00 kommer allt att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk