Åtgärdad driftstörning i Microsoft 365

Microsoft 365 fungerar nu normalt. Problemet rörde licenser och är nu åtgärdat. 

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Microsoft 365

Vi har just nu en driftstörning i Microsoft 365 som påverkar licenser. Det innebär att vissa personer har tappat den licens de haft och därför inte når alla Microsoft 365-tjänster som de haft tidigare. Det kan exempelvis innebära att personer inte kommer åt olika verktyg i Microsoft 365, t.ex. Teams och Outlook.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Microsoft 365 tjänster

Microsoft har meddelat att felet i vissa tjänster i Microsoft 365 är åtgärdat, men det kan ta ett tag innan det fungerar för alla.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i flera tjänster i Microsoft 365

Vi har just nu en driftstörning i Microsoft 365. Det innebär att det kan vara svårt att komma åt vissa tjänster till exempel Teams, Sharepoint, Outlook och OneDrive.

Microsoft arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information när vi vet mer.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i flera centrala system

DNS-tjänsten fungerar nu normalt och övriga tjänster som drabbades av detta är på väg upp. Det kan dock vara temporära störningar under förmiddagen. Epost som kommit in skickats ut under tidig morgon kan bli försenad.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad konfigurationsändring i mailflödet från UMU till M365, tisdag, 15/11, 12:00-14:00

Tisdag den 15/11 kl. 12:00 kommer mailflödet från UMU till M365 för @umu.se-adresser att påverkas av en förändring i konfigurationen för att förbereda för slutförandet av epost-flytten till M365. Under denna period kan viss fördröjning på epost ske och det kan tänkas att vissa användare som skickar till UMU får ett mail om att epost är fördröjd.

Efter 14:00 kommer epostflödet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i studenters e-post via Microsoft 365

Studenternas e-post i Microsoft 365 fungerar nu normalt. Vi informerade tidigare om att vissa studenter hade problem att ta emot e-post på grund att deras avsändaradress blivit felaktig. Detta är nu åtgärdat.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i studenters e-post via Microsoft 365

Vi har fortfarande problem med att vissa studenter inte kan ta emot e-post. Detta beror på de uppdateringar som görs i universitetets e-postsystem och bör vara åtgärdade inom kort.

Studenter som skickar mejl från sitt e-postkonto i Microsoft 365 och som även angett en extern mejladress via Ladok eller Mina inställningar på studentwebben, får just nu felaktigt umu-id@ad.umu.se som avsändaradress. Det innebär att mottagare av dessa mejl inte kan besvara avsändaren.

För att lösa det kan studenten antingen:

  1. Lägga in sin student-e-postadress (umu-id@student.umu.se) via Mina inställningar på studentwebben
  2. Undvika att mejla från sitt e-postkonto i Microsoft 365 och istället skicka e-post från den externa mejladressen tills vidare.

Vi jobbar på att hitta en lösning på detta så att från-adressen ska bli korrekt, dvs. umu-id@student.umu.se och återkommer med vi återkommer med mer information i slutet av den här veckan (vecka 42).

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i studenters e-post via Microsoft 365

Vissa studenter upplever just nu problem med att ta emot e-post. Detta beror på de uppdateringar som görs i universitetets e-postsystem just nu och bör vara åtgärdade inom kort.

Studenter som skickar mejl från sitt e-postkonto i Microsoft 365 och som även angett en extern mejladress via Ladok eller Mina inställningar på studentwebben, får just nu felaktigt umu-id@ad.umu.se som avsändaradress. Det innebär att mottagare av dessa mejl inte kan besvara avsändaren.

För att lösa det kan studenten antingen:

  1. Lägga in sin student-e-postadress (umu-id@student.umu.se) via Mina inställningar på studentwebben
  2. Undvika att mejla från sitt e-postkonto i Microsoft 365 och istället skicka e-post från den externa mejladressen tills vidare.

Vi jobbar på att hitta en lösning på detta så att från-adressen ska bli korrekt, dvs. umu-id@student.umu.se och återkommer med mer information under början av nästa vecka (vecka 42).

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat arbete i Microsoft 365 med påverkan på e-postmiljön för studenter, 11-12 oktober

Från tisdag kväll den 11/10 och under onsdag 12/10 kan det förekomma vissa störningar för studenter i e-postmiljön i Microsoft 365 i samband med planerat arbete i plattformen. Kortare störningar kan förekomma även för anställda och anknutna som har fått sin e-post flyttad till Microsoft 365.

Studenter som har vidarebefordring av sin e-post kan under denna period få problem med att e-post inte skickas till forwardadressen. Studenter uppmanas därför att logga in i Exchange Online i Microsoft 365 för att inte missa något viktigt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk