Driftstörning i Canvas

Det är just nu en problem med verktyget Administrera kurs i Canvas. Om du försöker lägga till personal kan det hända att spara-knappen är inaktiv. Koden som styr knappen är uppdaterad så att den fungerar, men du kan behöva tömma webbläsarens cache-minne för att knappen ska fungera korrekt. Här finns en guide om hur du gör för just din webbläsare:

https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Basics-Guide/How-do-I-clear-my-browser-cache-and-cookies/ta-p/43

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk