Åtgärdad driftstörning i Canvas

Nu är problemet med spara-knappen i verktyget Administrera kurs i Canvas löst. Nu går det åter igen att spara när du lagt till personal i kursen och du ska inte längre behöva tömma webbläsarens cache-minne för att få knappen att fungera.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk