Pågående driftstörning i UmU Play

Vi har just nu en driftstörning i UmU Play. Det innebär att visning av filmer och övrigt material i playtjänsten inte fungerar som det ska.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information..

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i SFTP

Vi har just nu en driftstörning i SFTP tjänsten som används till bla. att hämta programvaror från.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 1630.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i SFTP tjänsten

Vi har just nu en driftstörning i SFTP tjänsten.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 1100.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning vid uppladdning av material till UmU Play

Vi har just nu en driftstörning i UmU Play. Det innebär att det tar längre tid än normalt att få sitt material tillgängligt efter uppladdning till UmU Play.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat arbete i Exchange och Exchange i Office365, onsdag, 2020-04-08, från 19:00 till 22:00

Onsdag, 8 april kommer Exchange och Exchange i O365 att påverkas av störningar under utbyte av certifikat. Orsaken är att ett certifikats giltighetstid snart går ut och måste bytas. Under denna period kan störningar av tjänsterna funktion påverkas..

Efter 22:00 kommer tjänsterna att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning hos Tele2

Nu fungerar det att ringa både ut och in till universitetet igen.

Pågående driftstörning hos Tele2 påverkar inkommande samtal

Problemet med att ringa ut verkar nu vara löst. Vi har fortfarande problem med att man möts av ”numret är ej i bruk” eller ”numret har ingen abonnent”  när man ringer in till UmU. Ett av numren som påverkas är växelnumret.

Vi arbetar med Tele2 för att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 15.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning hos Tele2 påverkar även inkommande samtal

Inkommande samtal till UmU ger meddelanden i stil med ”numret kan inte nås för närvarande”.

Tele2 felsöker

Pågående driftstörning hos Tele2 påverkar Skype

Tele2 har just nu en driftstörning som påverkar utgående samtal från Skypemiljön (eventuellt också mobila samtal). Det innebär att det inte går att ringa vissa nummer. Det verkar mest påverka mobilnummer.

Vi har kontaktat Tele2 och felanmält och återkommer med mer information innan kl. 13.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning hos Tele2 påverkar Skype

Tele2 har just nu en driftstörning i sin miljö som påverkar Skypemiljön.

Följande står beskrivet på Tele2:s driftinfosida:

Driftstörning som påverkar samtalskvalité – Sedan 0900 upplever vi störningar för vissa av tele2s företagskunder gällande fast telefoni. Vi håller just nu på och felsöker. I nuläget kan vi tyvärr inte ge en tid för när detta ska vara åtgärdat”

Enligt våra loggar är det ca 10% av samtalen som har haft dålig ljudkvalitet Vi upplever också att kopplingen mot Tele2 går lite upp och ned vilket kan innebära att samtal till och från fasta telefoner och mobiler kopplas ned.

Upplever du dålig ljudkvalitet kan du försöka koppla ned samtalet och ringa på nytt.

Vi återkommer med en uppdatering innan kl. 17 idag.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se