Åtgärdad driftstörning i Umu-print

Universitetets utskriftstjänst Umu-print fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk