Åtgärdad driftstörning i Canvas

Canvas fungerar nu normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Canvas

Vi har just nu en driftstörning i inloggningen till Canvas.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 1 november kl 20-24

Måndagen den 1 november kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Umu Play, torsdag 1 juli, från kl 15 till kl 17

Torsdag 1 juli kommer Umu Play att påverkas av en systemuppdatering från kl 15 till kl 17, under den tiden kan tjänsten vara oåtkomlig.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i Umu Play, fredag 25 juni kl 14.00 till söndag 27 juni kl 13.00

Från fredag 25 juni kl 14.00 till söndag 27 juni kl 13.00  kommer Umu Play att genomgå en systemuppdatering. Under denna period kan tjänsten periodvis vara otillgänglig eller störningar uppstå.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortsatt driftstörning i Umu Play

Vi har fortfarande problem med driftstörning i Umu Play. Driftstörningen gör att det kan vara svårt att arbeta med filmat material.

Leverantören har arbetat fram en lösning under gårdagen 11/3 men det finns risk för fortsatta störningar även idag 12/3. Du kan läsa mer på Sunets webbsida under namnet Kaltura: https://status.sunet.se

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu Play

Vi har fortfarande problem med driftstörningar i Umu Play. Driftstörningen gör att det kan vara svårt att titta på filmer.

Leverantören arbetar med att lösa problemet och det finns risk för fortsatta störningar under dagen 11/3. Du kan läsa mer på Sunets webbsida under namnet Kaltura: https://status.sunet.se.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu Play 9-10 mars

Vi har just nu en driftstörning i Umu Play. Driftstörningen gör att det kan vara svårt att titta på filmer.

Tjänsten kommer att ha störningar under tisdag den 9 mars och onsdag den 10 mars.

Leverantören arbetar med att lösa problemet. Du kan läsa mer på Sunets webbsida under namnet Kaltura: https://status.sunet.se .

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk