Pågående driftstörning i Cambro, Adobe Connect och Jira

Vi har just nu en driftstörning som rör Cambro, Adobe Connect och Jira. Det innebär att det inte går logga in i dessa tjänster just nu.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 10.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning rörande inloggning med Umu-id

Inloggning med Umu-id fungerar nu mot alla tjänster igen.
Vi fortsätter utreda orsaken till inloggningsproblem så det inte skall uppstå igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning rörande inloggning med Umu-id

Vi har just nu en driftstörning på en tjänst som hanterar inloggning med Umu-id. Det gör att det inte går att komma åt vissa tjänster som använder Umu-id. Aurora och Office 365 fungerar dock.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 10.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Cambro

Cambro fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i Cambro

Vi har just nu en driftstörning i Cambro. Det innebär att det kan vara svårt att komma åt systemet.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 9.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av lärplattformen Moodle, lördag 10/12

Lördag, 10/12 kommer Moodle (www.moodle.umu.se) att påverkas av uppdatering till en ny version.  I och med uppdateringen kommer även kursadministrationen att uppdateras. Det innebär att varken studenter eller personal kommer att kunna logga in i Moodle förrän uppgraderingen är genomförd.

I samband med detta kommer även synkroniseringstjänsten att vara otillgänglig mellan kl 8-10. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Cambro: Planerad uppdatering onsdag 7/12, kl 05-08

Onsdagen den 7/12 sker underhåll av Cambro mellan kl 05-08. Under denna period kommer man inte åt systemet.

Wednesday, December 7:th, there will be maintenance on Cambro. This will occur between 05-08. During this period it will not be possible to use the system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Cambro

Cambro fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i Cambro

Vi har just nu en driftstörning i Cambro. Det innebär att ingen aktivitet som rör filhantering fungerar. Felet kommer att åtgärdas direkt imorgon måndag.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Cambro: Planerad uppdatering tisdag 8/11, kl 05-08

Tisdagen den 8/11 sker underhåll av Cambro mellan kl 05-08. Under denna period kommer man inte åt systemet.

Tuesday, November 8:th, there will be maintenance on Cambro. This will occur between 05-08. During this period it will not be possible to use the system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se