Åtgärdad driftstörning i Cambro, Adobe Connect och Jira

Cambro, Adobe Connect och Jira fungerar nu normalt.