Åtgärdad driftstörning i Cambro

Cambro fungerar nu normalt.