Pågående driftstörning i Cambro

Vi har just nu en driftstörning i Cambro. Det innebär att man inte kommer åt systemet.

Vi återkommer 14:00 om det fortfarande är problem.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad åtgärd i Cambro, onsdag, 20/9 från 07 till 08

Onsdag, 20/9 kommer Cambro påverkas av en underhållsåtgärd i systemet. Under denna period kommer man inte kunna använda Cambro.

Så fort åtgärden är klar, senaste 08, öppnas Cambro igen.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Cambro

Cambro fungerar nu normalt.

Fortsatt driftstörning i Cambro

Vi har fortfarande en driftstörning i Cambro. Det innebär att du kan uppleva problem att logga in i tjänsten.

Vi återkommer senast kl 14.00 med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad avbrott påverkar alla IT-system och tjänster, samt tillgång till nät, måndag 14/8, från kl 20-21

Måndag, 14/8 kommer alla IT-system samt tillgång till både fast och trådlöst nät påverkas av ett planerat avbrott. Detta beror på ett planerat arbete från Akademiska hus. Under denna period kommer kan IT-system och tillgång till Umeå universitets fast och trådlösa nät vara svåra att nå.

Efter kl 21 kommer alla IT-system och nätverk fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Cambro

Cambro fungerar nu normalt.

Det tidigare inloggningsproblemet berodde på ett underliggande system men det är nu åtgärdat och skall fungera som vanligt.

Problem att komma åt nya Cambro?

Nya Cambro svarar inte korrekt på adressen cambro.umu.se utan kräver adressen www.cambro.umu.se.

Vi ska justera så att man kommer rätt även om adressen cambro.umu.se används.

 

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Cambro: Planerad uppdatering torsdag 8/6, kl 07-15

Torsdagen den 8/6 sker underhåll av Cambro mellan kl 07-15. Under denna period kommer man inte åt systemet.

Thursday, June 8:th, there will be maintenance on Cambro. This will occur between 07-15. During this period it will not be possible to use the system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Cambro/Moodle: Underhåll torsdag 6/4, kl 07-08

Torsdagen den 6/4 sker underhåll av Cambro och Moodle mellan kl 07-08. Räkna med att systemen kommer att vara otillgängliga under denna period.

Thursday, April 6:th, there will be maintenance on Cambro and Moodle. This will occur between 07-08. During this period it may not be possible to use the systems.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Fortsatt försening för uppdateringen av synkroniseringstjänsten

Driftsättningen av synkoniseringstjänsten har tyvärr dragit ut på tiden. Vi beräknar vara klara senast kl 15.00.

Under driftsättningen så kan följande tjänster och funktioner tillfälligt vara otillgängliga eller så kan man uppleva en fördröjning innan saker sker;

  • Hantera kursgrupper och kurssajter (via kursadministrationsverktyget)
  • Administrera Skypebeställningar
  • Hantera UmU-kort
  • Hantera Filyta
  • Skapa gästkonton
  • Beställning av VPN
  • Aktivering av studentkonton
  • Byte av primär e-post för studenter
  • Använda Dirigenten

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se