Planerad åtgärd i Cambro, onsdag, 20/9 från 07 till 08

Onsdag, 20/9 kommer Cambro påverkas av en underhållsåtgärd i systemet. Under denna period kommer man inte kunna använda Cambro.

Så fort åtgärden är klar, senaste 08, öppnas Cambro igen.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se