Åtgärdad driftstörning i Cambro

Cambro fungerar nu normalt.

Det tidigare inloggningsproblemet berodde på ett underliggande system men det är nu åtgärdat och skall fungera som vanligt.