Pågående driftstörning i Ladok

Vi har just nu en driftstörning i Ladok. Det innebär att användare har problem att ansluta mot Ladok och klientprogrammet avslutas. .

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 16.30

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Portalen

Vi har just nu en driftstörning i Portalen. Det innebär att vissa tjänster fungerar dåligt.

Vi arbetar med att lösa problemet.
Räkna med att det kan bli otillgänglig helt kortare stunder.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i flertalet system

Vi har just nu en driftstörning i vår virtuella miljö vilket kan påverka flertalet system.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan 15:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkroniseringstjänsten, onsdag, 8/6, från 07.00-12.00

Onsdag, 9/6, kl 7-12, kommer www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkoniseringstjänsten (Kardía) att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom. Under denna period fungerar det att lägga supportärenden i Servicedesk.

OBS: Personalkatalogen kommer delvis påverkas av driftstörningar efter denna uppdatering är gjord
Efter denna uppdatering kommer visst arbete också behöva göras för visning av och sökning i personalkatalogen på umu.se och aurora.umu.se, samt hanteringen av din profilsida i Aurora. Det innebär att du kan uppleva vissa temporära störningar under eftermiddagen.

Följande tjänster och funktioner har fördröjningar eller är inte tillgängliga mellan 07.00-12.00 8/6

  • Hantera kursgrupper
  • Skapa kurssajter i Cambro och Moodle
  • Administrera Skypebeställningar
  • Hantera UmU-kort
  • Hantera Filyta
  • Skapa gästkonton
  • Beställning av VPN
  • Aktivering av studentkonton
  • Byte av primär e-post för studenter
  • Använda Dirigenten

Efter kl 12.00 kommer dessa tjänster att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat underhåll av hårdvara i Ladok Måndag 29/2 från kl 7:00 till kl 8:00

Måndagen den 29/2 kommer Ladok att påverkas av ett kortare driftstopp. Vi byter ut trasig hårdvara. Under denna period kommer Ladok att vara avstängt.

Efter 8:00 kommer Ladok att fungera normalt igen.
Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se