Planerat avbrott på universitetets datanät i NUS lokaler onsdagen den 25 november mellan kl. 19.00 – 22.00

Onsdagen den 25 november mellan kl 19.00–22.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete på Umeå universitets fasta och trådlösa datanät i de lokaler som finns på NUS.

Har du frågor?
Kontakta Servicedesk

Inställt: Planerat avbrott på universitetets datanät i NUS lokaler måndagen den 16 november mellan kl. 19.00 – 22.00

Kvällens arbete är inställt.

/Nätdriften

Planerat avbrott på universitetets datanät i NUS lokaler måndagen den 16 november mellan kl. 19.00 – 22.00

Måndagen den 16 november mellan kl 19.00–22.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet tillhörande Umeå universitet i lokaler som finns på NUS.

Har du frågor?
Kontakta Servicedesk

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 5 oktober, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 5 oktober mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

Planerad åtgärd av Akademiska hus fredag, 18/9, från 06.30 till 06.45

Fredag, 18/9 kommer kommer Akademiska hus att utföra provning av reläskydd. Detta innebär att elkraften till samtliga fastigheter på Umeå campus utom IKSU kommer att bli strömlösa under max. 15 minuter.

Umeå universitets centrala system och tjänster kommer under tiden att gå på reservkraft och bör ej påverkas av åtgärden.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 3 augusti, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 3 augusti mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk