Planerat avbrott på datanätet måndagen den 5 september, kl. 20.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 5 september mellan kl 20.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 1 augusti, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 1 augusti mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på datanätet tisdagen den 31 maj, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Tisdagen den 31 maj mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad Angående problem att ansluta sig till eduroam på NUS.

Nu ska problemen vara lösta.

 

Angaende-problem-att-ansluta-sig-till-eduroam-pa-nus

Angående problem att ansluta sig till eduroam på NUS

NUS har försökt åtgärda problemen men tyvärr kvarstår de och vi felsöker vidare tillsammans med dem. Vi har i nuläget inte någon tidsplan på när det kan vara löst.

Det innebär att det fortsättningsvis kan krävas flera inloggningsförsök innan man kan ansluta sig till eduroam på NUS. Vi beklagar de störningar det innebär.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Angående problem att ansluta sig till eduroam på NUS

Problemen kvarstår men felsökningen tillsammans med NUS pekar på att det beror på ett fel i deras trådlösa nätutrustning. NUS kan dock inte åtgärda detta förrän den 12/5.

Det innebär att det fortsättningsvis kan krävas flera inloggningsförsök innan man kan ansluta sig till eduroam på NUS. Vi beklagar de störningar det innebär.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 2 maj, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 2 maj mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i CAS

Vi har just nu en driftstörning som rör CAS. Det innebär att du inte kan logga in i tjänster som använder CAS. Exempel på tjänster är;

  • Cambro
  • Moodle
  • Portalen
  • UmU-wlan
  • Primula
  • Verktyget (servicedesk.its.umu.se)
  • Skapa nytt eduroam-certifikat

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 12.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Problem att ansluta sig på eduroam på NUS

Sedan att antal dagar har det varit svårt att ta sig in på eduroam på NUS. Eftersom felet inte är i UMU:s utrustning jobbar vi tillsammans med IT avdelningen på NUS för att avhjälpa problemet.

 

/Nätdriften