Problem med datanätet i delar av Samhällsvetarhuset, Humanisthuset och UB

Delar av Samhällsvetarhuset, Humanisthuset och UB är utan datanät, vi jobbar på att lösa problemet.

Vi återkommer innan kl 18 med mer info.

/Nätdriften

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 4 april, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 4 april mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Problemen att hämta ut eduroam klientcertifikat nu åtgärdat.

Nu ska det gå gå att få ut klientcertifikat igen.

Driftproblem med att hämta ut eduroam klientcertifikat

Just nu gör ett serverproblem att det inte går att hämta ut nya klientcertifikat till eduroam. Felsökning pågår.

Planerad uppdatering i CAS, onsdag 16/3, kl 9-9:30

Onsdagen den 16/3 kommer CAS (används för inloggning i vissa tjänster) att påverkas av en mindre uppgradering. Detta beror på ett byte av ett så kallat säkerhetscertifikat. Detta ska i normalfallet inte påverka tjänsten och du som användare bör inte märka något av detta.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 7 mars, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 7 mars mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i CAS påverkar det trådlösa nätet

Vi har just nu en driftstörning i CAS som även påverkar det trådlösa nätet (eduroam och UmUwlan). Det innebär att du inte kan ansluta till det trådlösa nätet just nu.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 11.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 1 februari, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 1 februari mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 7 december, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 7 december mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

Planerad åtgärd påverkar Umeå universitets nät och IT-tjänster torsdag 26/11, kl 22.00-24.00

Ikväll, torsdag med start kl 22.00 görs ett arbete för att åtgärda ett potentiellt allvarligt fel i datanätet. Arbetet beräknas vara färdigt vid midnatt.

Åtgärden påverkar alla IT-tjänster, samt fasta och trådlösa nätet, vilket innebär att de under denna tid inte är tillgängliga.