Phishing: Var god validera ditt konto

Detta är ett phishing-mejl och har INTE skickats från UmU.

This is a phishing mail and has NOT been sent from UmU.

Phishing: Your UMU User Has Expired

Detta är ett phishing-mejl och har INTE skickats från UmU.

This is a phishing mail and has NOT been sent from UmU.

 

Phishing: [ITS] University Mailbox Quota Exceeded!

Detta är ett ovanligt välgjort phishingförsök som skickats ut under helgen. Var alltid vaksam på adressfältet, i detta fall är domänen co.nf och inte umu.se.

This i a unusual well made phishing attempt which has been sent out during the weekend.
Always pay attention to the adress bar, in this case the domain is co.nf not umu.se.

 

 

 

Phishing: Uppdatering av e-postkonto

Detta är ett phishing-mejl och har INTE skickats från UmU.

This is a phishing mail and has NOT been sent from UmU.

Phishing: Kära umu.se användare.

Detta mail kommer inte från Umeå universitet. Bara att slänga i papperskorgen.
This mail was not sent from Umeå University. Just delete it.