IRT får in nya spam e-mail från .ru

IRT har fått in nytt spam från Ryssland group.l@list.ru, titta gärna på avsändaren av e-mailet. Tack för att ni rapporterar in till abuse@umu.se.

Spam mail

IRT får in anmälningar där man få email som ser ut att vara från en kollega. vi vill påminna om att titta på vilken email adress som avsändaren använder, senaste försöken kommer från en email som heter leaderhead3@gmail.com.

MVH IRT

E-mailadresser som har avsändare @mail.ru

Det har kommit in ett antal ärenden till IRT om email som ser ut att vara från en nära medarbetare, men emailadressen slutar @mail.ru, @internet.ru.

När ni får ett email ta en extra titt på avsändaren, har den @mail.ru, @internet.ru efter namnet så är det mest troligt Spam eller Phishing försök.

Spam från Eslöv kommun.

Många på Umeå Universitet har fått Spam från Eslöv kommun, vi har kontaktat Eslöv kommun och dom vet om problemet och jobbar på att åtgärda det. IRT tackar alla som har rapporterat in till abuse@umu.se.

Nätfiskekampanj/phishing

Det pågår för närvarande en nätfiskekampanj riktad mot skolor. Var försiktig med att klicka på okända länkar eller lämna ut personlig information till obehöriga.

There is currently a phishing campaign targeting schools. Be cautious about clicking on unknown links or giving out personal information to unauthorized individuals.