Inlägg av Fredrik Johansson

Nätfiskekampanj/phishing

Det pågår för närvarande en nätfiskekampanj riktad mot skolor. Var försiktig med att klicka på okända länkar eller lämna ut personlig information till obehöriga. There is currently a phishing campaign targeting schools. Be cautious about clicking on unknown links or giving out personal information to unauthorized individuals.

Phishing

Dessa mail som har skickats ut till många är bägge så kallade phishing mail som vill kommaöver dina inloggningsuppgifter.

Kritisk sårbarhet

Kritisk sårbarhet Kritisk sårbarhet i vanligt förekommande Apache-biblioteket Log4j som används för loggning och spårbarhet. IRT rekommenderar att ni omedelbart inventerar och går igenom era applikationer och system för att utreda om ni har sårbarheten eller inte.  Detta kan vara lite ”knepigt” eftersom Log4j kan finnas inbyggd i olika komponenter.  Sök information hos respektive tillverkare/leverantör […]

Temporärt stopp att ta emot bilagor i zip-format via e-post

Från den 16 november kl 15.00 kommer bilagor i zip-format att automatiskt tas bort från e-post som skickas till din e-postadress. Studenter, kollegor eller personer utanför Umeå universitet som skickar e-post med zip-filer kommer få ett meddelande som lyder ”zip-filer är för närvarande inte tillåtna som bilaga”. Stoppet beror på att det pågår intrångsförsök på […]