Inlägg av Fredrik Johansson

Kritisk sårbarhet

Kritisk sårbarhet Kritisk sårbarhet i vanligt förekommande Apache-biblioteket Log4j som används för loggning och spårbarhet. IRT rekommenderar att ni omedelbart inventerar och går igenom era applikationer och system för att utreda om ni har sårbarheten eller inte.  Detta kan vara lite ”knepigt” eftersom Log4j kan finnas inbyggd i olika komponenter.  Sök information hos respektive tillverkare/leverantör […]

Temporärt stopp att ta emot bilagor i zip-format via e-post

Från den 16 november kl 15.00 kommer bilagor i zip-format att automatiskt tas bort från e-post som skickas till din e-postadress. Studenter, kollegor eller personer utanför Umeå universitet som skickar e-post med zip-filer kommer få ett meddelande som lyder ”zip-filer är för närvarande inte tillåtna som bilaga”. Stoppet beror på att det pågår intrångsförsök på […]

Phishing:Personal, anställda.

Detta är ett phishing-mejl – KLICKA INTE PÅ LÄNKEN!This is a phishing mail – DON’T FOLLOW THE LINK! Idag, den 12 november 2020, migrerar vi hela e-postkontot för anställda och personal till Outlook 2020 Office Webmail. Som ett resultat måste alla aktiva medarbetare och personal granska och registrera sig för en brådskande uppdatering och migrering […]