Spam-mejl från listan ”Medical”

Har du också fått ett oönskat mejl i din inbox som ser ut att ha skickats till en lista som heter ”medical@blueeyesintelligence.org”? Du har troligen inte fått bara ett enda mejl av denna sort utan ett stort antal i din mejlbox. Rubriken innehåller orden: ”INVITATION FOR ORIGINAL ARTICLE SUBMISSION IN THE JOURNAL | Medical”. Avsändaren är någon helt okänd person som endast har kommenterat ordet ”STOP” i meddelandet eller ber om att få slippa dessa mejl. Vad är nu detta?

Detta handlar om en epost-lista som löpt amok. Eller rättare sagt: En avsändare som använder sig av en epost-lista på helt fel sätt. Tyvärr är det så att vem som helst kan skapa en epost-lista med vilka epost-adresser som helst. Du har säkert varit med om att du plötsligt fått mejl från något som ser ut som en seriös aktör, som tycker att de har någon sorts relation till dig och därmed har du hamnat på deras utskickslista. I detta fall har ”blueeyesintelligence.org” adderat en stor mängd epost-adresser från universitet och högskolor över hela världen. Hur många går inte att veta, men med tanken på antalet svarsmejl som kommer in så handlar det om minst 10.000-tals.

Huruvida denna sajt är seriös eller inte, tänker jag inte försöka göra en bedömning av. Det vi kan konstatera är att de inte hanterar sin marknadsföring på ett seriöst sätt, då de dels adderat personer som inte bett om det och dels satt upp en epost-lista på helt fel sätt. De många människor som kommit med på listan försöker avregistrera sig från listan genom att svara med ordet ”STOP”. Och då går det ut även till alla andra. Några av mottagarna är ärendehanteringssystem och hanterare för frånvaromeddelanden, som också de glatt genererar ytterliga svar till listan.

Det har varit svårt för oss att stoppa dessa mejl automatiskt, då de första svaren som kom alla var från olika avsändare till flera mottagare på UmU. Rubriken har en hel del vanliga ord som kan förekomma även i helt legitima mejl, så risken hade varit att vi hade stoppat även andra mejl, som någon verkligen vill ha. Det vi gjorde var att vi försökte skicka alla dylika mejl till spam-karantänen. Då får du som mottagaren ett meddelande om detta och kan själv avgöra om du vill läsa det eller inte. Du kan då också se om det kommit även legitima mejl i din spam-karantän. Denna metod slutade efter en dag att fungera och mejlen började istället ha sajtens namn som avsändare. Det gjorde att vi via vårt centrala antispam-system kunde stoppa just dessa mail redan innan de landade hos en mottagare på UmU.

Hur har detta kunnat ske? När du skapar en epost-lista så kan du sätta upp den på flera olika sätt. En vanlig funktion för en epost-lista är att den fungerar som en diskussionsgrupp. Då kan alla medlemmar posta till listan antingen direkt eller att inläggen går via en moderator. Om du vill göra ett utskick till många människor så är det också lämpligt att skapa en epost-lista, men då ser du till att det inte går att svara till listan, utan alla mejl till listan går till listans ägare. I detta fall så har alltså avsändaren skapat en diskussionslista som är helt omodererad och precis allt skickas vidare till precis alla mottagare på listan.

Om du nu trots allt blir nyfiken på det här med epost-listor och vill använda dem på ett bra sätt, så tillhandahåller UmU tjänsten SYMPA.
Välkommen att kontakta oss.