Inlägg av Maria Edblom Tauson

Undvik objudna gäster i Zoom

Det har på UmU vid ett tillfälle nyligen under ett Zoom-möte kommit in objudna gäster, som delat oönskat material. Vi vill påminna om säkerheten i samband med Zoom-möten för att förhindra dylika händelser i framtiden. Det finns ett utmärkt dokument som beskriver olika sätt att hantera åtkomsten i Zoom. Några korta punkter att påminna om: […]

CEO-fraud

Det har kommit en våg av s.k. CEO-fraud, dvs mail där någon utger sig för att vara chef. Någon säger sig också ha väldigt bråttom och vill att den anställde omedelbart måste köpa iTunes presentkort. För att göra det hela mer ömmande, så säger sig någon sitta på sjukhuset hos en sjuk vän, så kan […]

Allvarlig sårbarhet som gäller Microsoft Office

Det finns nu en s.k. ZeroDay-sårbarhet i Microsoft Support Diagnostic Tool, som används av Microsoft-Office för Windows. Sårbarheten utnyttjas aktivt redan så det är av yttersta vikt att alla windows-datorer är uppdaterade. Sårbarheten ger möjlighet att utföra kommandon på datorn bara genom att förhandsvisa ett Office-dokument i mail-klienten. Detta görs genom att attackeraren använder sig […]

Phishing: 1 New Notification

Summering: Detta är ett spam och inget annat. Bara att kasta i papperskorgen! I morse hade många på UmU ett spam-mail i sin mail-box som såg ut som nedan. Jag har strukit över namnet som påstås ha undertecknat mailet, då denne inte har ett dugg med detta att göra. Namnet finns bara med där eftersom […]

Virus: Mail som ser ut som gamla mail-konversationer

Vi har under dagen sett några exempel på mail-lådor (inte på UmU) som blivit kapade, då troligen av någon trojan. Det är externa användare som har skickat mail till användare på UmU och det är gamla mailkonversationer som återanvänds. Även om det tydligt framgår att avsändaren är en helt annan person än den ursprungliga, så […]