Uppdatering – Pågående driftstörning i kalenderfunktion för Epost

Vi har just nu en driftstörning i kopplingen mellan kalendrar som ligger i Exchange och i O365. Det innebär att vissa användare i O365 inte kan se kalendrar för vissa användare i Exchange och vice versa.

Vi har gjort en felanmälan till Microsoft eftersom de har en pågående driftstörning i kalenderfunktionen mellan organisationer i O365 som gör att vi misstänker att vi också är drabbade av den. Vi har fått en första kontakt och avvaktar nu besked från dem. Vi återkommer med mer information imorgon bitti.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i kalenderfunktion för Epost

Vi har just nu en driftstörning i kopplingen mellan kalendrar som ligger i Exchange och i O365. Det innebär att vissa användare i O365 inte kan se kalendrar för vissa användare i Exchange och vice versa.

Vi har gjort en felanmälan till Microsoft eftersom de har en pågående driftstörning i kalenderfunktionen mellan organisationer i O365 som gör att vi misstänker att vi också är drabbade av den. Vi återkommer med mer information innan kl. 13.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i UmU Play

UmU Play fungerar nu normalt. 

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i UmU Play

Vi har just nu en driftstörning i UmU Play som innebär att systemet beter sig långsamt med sporadiska avbrott.

Systemleverantören arbetar med att lösa problemet och vi återkommer när vi har mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 7 maj kl 08-20

Lördagen den 7 maj kl 08.00–20.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Kontoaktivering, onsdag 27 april, från kl. 7.30 till kl. 8.30

Onsdag 27 april kommer Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/Kontoaktivering) att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan studenter, anställda och anknutna uppleva problem vid aktivering av Umu-id.

Efter kl. 8.30 kommer systemet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat servicearbete i Primula och PASS, onsdag, 27 april kl 07.00 – 10.00

Onsdag den 27 april kommer Primula och PASS att påverkas av servicearbete.  Större delen av denna tidsperiod kommer Primula och PASS att vara otillgänglig.

Efter kl. 10.00  kommer tjänsterna att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 2 maj kl 20-24

Måndagen den 2 maj kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad omstart av e-postserver, fredag 22/4, kl. 07.45-08.15

Fredag den 22/4 kommer inkommande och utgående epost att påverkas av en flytt av en av maskinerna som hanterar detta. Anledningen är det pågående arbetet med att förbättra universitetets centrala datorhall.

Du kan uppleva viss fördröjning i inkommande och utgående epost under denna period.

Efter 08.30 kommer e-postflödet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i telefonin

På morgonen har det varit problem med vissa inkommande och utgående samtal. Störningen verkar ha berott på kommunikationsproblem med Telia. Tjänsten fungerar nu normalt. De som försökt ringa har bara kopplats ned.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk