Planerad uppdatering av Primula och PASS, onsdag 12 oktober, kl. 06.30 – 08.00

Onsdag den 12 oktober kommer Primula och PASS att påverkas av servicearbete. Större delen av denna tidsperiod (06.30-08.00) kommer Primula och PASS att vara otillgänglig.

Efter kl. 08.00 kommer tjänsterna att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i integrationsplattformen Kardia, onsdag 12 oktober från kl. 7 till kl. 12

På onsdag 12/10 kl. 7.00 kommer integrationsplattformen Kardia att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Exempel på tjänster och system som påverkas:

  • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
  • Registrering supportärenden (https://www.umu.se/servicedesk)
  • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
  • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
  • Gästkonto (https://administrationsverktyg.umu.se/Gastkonton)
  • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
  • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)
  • Filyta (https://administrationsverktyg.umu.se/Filyta)
  • Kursadministration (https://www.kursadministration.umu.se/)

Efter kl. 12.00 kommer integrationsplattformen att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat arbete i Microsoft 365 med påverkan på e-postmiljön för studenter, 11-12 oktober

Från tisdag kväll den 11/10 och under onsdag 12/10 kan det förekomma vissa störningar för studenter i e-postmiljön i Microsoft 365 i samband med planerat arbete i plattformen. Kortare störningar kan förekomma även för anställda och anknutna som har fått sin e-post flyttad till Microsoft 365.

Studenter som har vidarebefordring av sin e-post kan under denna period få problem med att e-post inte skickas till forwardadressen. Studenter uppmanas därför att logga in i Exchange Online i Microsoft 365 för att inte missa något viktigt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat certifikatbyte i inloggningstjänsten ADFS, tisdag den 4/10 kl. 08.00-09.00

Tisdag den 4/10 kommer inloggningstjänsten ADFS att påverkas av en förnyelse av certifikatet. Under denna period kan tjänsten vara nere under några sekunder. Skulle man inte kunna logga in får man pröva på nytt efter någon minut.

Efter 09.00 kommer tjänsten att fungera normalt igen. Upplever man fortfarande problem med inloggningen efter 09.00 kan man behöva rensa cookies i sin webbläsare eller pröva från en annan webbläsare.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 3 oktober kl 20-24

Måndagen den 3 oktober kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av servern för inkommande och utgående epost, 22/9 kl. 07:30-10:00

Torsdag den 22/9 kommer inkommande och utgående extern epost att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan viss fördröjning på epost uppstå men all epost kommer att levereras.

Efter 10.00 kommer systemet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat arbete med Servicedesk plus, Torsdag 8/9-22, 1630-1730

Torsdag 8/9 — kommer Servicedesk plus ärendehanteringssystem att påverkas av ett servicearbete. Under denna tidsperiod kommer Servicedesk Plus inte att kunna användas.
Efter 1730 kommer Servicedesk plus att fungera normalt igen.
Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i Primula och PASS, tisdag 6 september, kl. 16.00 – 19.00

Tisdag den 6 september kommer Primula och PASS att påverkas av servicearbete. Större delen av denna tidsperiod (16.00-19.00)  kommer Primula och PASS att vara otillgänglig.

Efter kl 19.00 kommer tjänsterna att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Copyprint fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Copyprint

Vi har just nu en driftstörning i Copyprint. Det innebär att studenter och anställda som använder webbgränssnittet via copyprint.umu.se inte kan skriva ut.

Direktutskrift från personaldatorer fungerar som vanligt.

Vi arbetar med att lösa problemet tillsammans med leverantören och återkommer med mer information.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk