Planerat arbete med Servicedesk plus, Torsdag 12/5-22, 1000-1100

Torsdag 12/5-22 kommer Servicedesk plus ärendehanteringssystem att påverkas av ett servicearbete. Under denna tidsperiod kommer Servicedesk Plus inte att kunna användas.
Efter 1100 kommer Servicedesk plus att fungera normalt igen.
Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat arbete med Ladokintegrationen för Canvas och Inspera, onsdagen 18 maj, från 10 till 12

Onsdagen den 18 kommer LIS-adaptern att påverkas av ett underhållsarbete. Under denna period kommer resultatrapportering att vara pausad. Canvas visar ett meddelande om detta. Rapportering från Inspera köas upp och skrivs när LIS-adaptern kommer igång igen. Även skapande av aktivitetstillfällen i Inspera och anmälningar på dessa köas upp.

Efter kl 12 kommer Resultatrapporteringen att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Umu Play

Umu Play fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Umu Play

Vi har just nu en driftstörning i Umu Play. Det innebär att tjänsten inte fungerar stabilt, enligt leverantören kan sporadiska problem samt timeouts förekomma.

Leverantören arbetar med att lösa problemet och vi återkommer med mer information så snart som möjligt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i det virtuella systemet

Det virtuella systemet, vmware och v-center fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i den virtuella miljön

Vi har just nu en driftstörning i den virtuella miljön. Det innebär att nätverk för virtuella servrar inte fungerar fullt ut.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 13:00

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Vad är en virtuell miljö?

En virtuell miljö består av ett antal hostar, eller ben, som i sin tur är ett hem för ett stort antal servrar och dess applikationer. Om ett ben (en så kallad host) av någon anledning slutar att fungera i en virtuell miljö kan de servrar som fanns på det benet hoppa vidare till ett annat ben utan att informationen försvinner. Därför är det ibland svårt att säga exakt vilken applikation som är påverkad vid en driftstörning i den virtuella miljön vid den första felsökningen.

Åtgärdad driftstörning i kalenderfunktion för Epost

Kalenderkopplingen till och från Office 365 fungerar nu normalt. Microsoft har åtgärdat driftstörningen på sin sida.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i Kontoaktivering, måndag 2 maj, från kl. 8 till kl. 8.30

På måndag den 2 maj kommer Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/Kontoaktivering) att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan studenter, anställda och anknutna uppleva problem vid aktivering av Umu-id.

Efter kl. 8.30 kommer systemet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat arbete med Servicedesk plus, Torsdag 5/5-22, 1300-1600

Torsdag 5/5-22 kommer Servicedesk plus ärendehanteringssystem att påverkas av ett servicearbete. Under denna tidsperiod kommer Servicedesk Plus inte att kunna användas.

Efter 1600 kommer Servicedesk plus att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning i kalenderfunktion för Epost

Vi har just nu en driftstörning i kopplingen mellan kalendrar som ligger i Exchange och i O365. Det innebär att vissa användare i O365 inte kan se kalendrar för vissa användare i Exchange och vice versa. Inom de både miljöerna fungerar kalenderkopplingen som den skall.

Vi har gjort en felanmälan till Microsoft eftersom de har en pågående driftstörning i kalenderfunktionen mellan organisationer i O365 som gör att vi misstänker att vi också är drabbade av den. Vi har fått en första kontakt och avvaktar nu besked från Microsoft. Om inget händer kommer nästa uppdatering vid lunch på måndag.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk