Pågående driftstörning i Cambro

Vi har just nu en driftstörning i Cambro. Det innebär att systemet inte kan nås.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad teknisk service på datanätet den 4 november kl 20-24

Måndagen den 4 november kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör delar av de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad nedlåsning av LDAP-tjänsten, Tisdag 29/10 kl. 09:00

Tisdag den 29/10 kl. 09:00 kommer LDAP-tjänsten som används för kataloguppslag att stängas ned. Anledningen är att systemet har ersatts med andra källor för denna information och kända system som nyttjat den har pekats om.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Zoom, 2-3 november

2-3 november kommer Zoom att påverkas av en systemuppdatering. Under denna period kommer systemet inte att vara tillgängligt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av minfilyta och gemensam filyta, tisdag 5/11, kl 12-13

Tisdag den 5/11 mellan kl. 12-13 kommer personlig filyta och gemensam filyta att påverkas av en uppdatering till en nyare server. Under denna period kommer du inte att komma åt filer som ligger på dessa filytor.
Behöver du komma åt en fil från filytan under denna period kan du spara ned filen på din dator och sedan spara den på nytt på filytan när uppdateringen är klar.

Efter 13:00 kommer tjänsten att fungera normalt igen..

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Cambro, tisdag 2019-10-29, från 00:30 till 08:00

Tisdag 29/10 kommer Cambro att påverkas av en systemuppdatering.  Under denna period kommer systemet inte att vara tillgängligt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Moodle, tisdag 2019-10-29, från 00:30 till 08:00

Tisdag 29/10 kommer Moodle att påverkas av en systemuppdatering.  Under denna period kommer systemet inte att vara tillgängligt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i synkroniseringstjänsten, onsdag 23 oktober, från kl. 7.30 till 11.00

Onsdag den 23/10 kl. 7.30 kommer integrationsplattformen Kardia att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Följande tjänster och system påverkas:

 • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
 • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
 • Kursadministration (www.kursadministration.umu.se)
  Hantera kursgrupper och kurssajter
 • Servicedesk (servicedesk.its.umu.se)
  Registrera ärenden
  Administrera Skypebeställningar
  Hantera UmU-kort
  Hantera Filyta
  Skapa gästkonton
 • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
 • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
 • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)

Efter kl. 11.00 kommer synkroniseringstjänsten fungera normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Ladok 23/10 kl 04.00 till kl 06.00; Ladok update 23 October from 04:00 to 06:00

Onsdag 23 oktober mellan kl 04.00-06.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering. Under den perioden kan anställda inte arbeta i systemet, och som student kan du inte exempelvis registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben.

Senast kl 06.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Wednesday 23 October between 04:00 and 06:00, Ladok will be affected by an update. During this period, staff cannot work in the system, and as a student you may not be able to, for example, register, sign up for an examination or see your courses on the student web.

No later that 06:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning blogg.umu.se

Vi har just nu en driftstörning på blogg.umu.se. Det innebär att man som besökare eller redaktör inte kan nå blogg.umu.se.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se